Zespół Szkół Nr 12
Bez kategorii

Z miłości do wolności – Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

„Żaden człowiek siły swojej nie zna,

 nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie.”

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem

 

Z miłości do wolności – Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

 

„Nad Niemnem” to hołd Elizy Orzeszkowej oddany powstaniu styczniowemu (1863 r.), w którym waleczna pisarka brała czynny udział niczym dzielna Emilia Plater w powstaniu listopadowym trzydzieści lat wcześniej (1830 r.).

Realizując pomysł pani Zofii Jakóbczyk pragnącej połączyć pokolenia mieszkańców Sławina, w Ogrodzie Botanicznym członkowie grupy artystycznej „Sławiniacy” (Ewa Michalska i Adam Witek) oraz przedstawiciele Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie (Aleksandra Kostka, Michał Fal i Dawid Pojęta) wspólnie przeczytali fragmenty powieści.

Zespół ludowy „Sławiniacy” wprawił publiczność w zdumienie, okraszając „Narodowe Czytanie” zachwycającą oprawą muzyczną. Śpiewając pieśni, które na ustach mieli powstańcy styczniowi idący w bój o wyzwolenie Polaków spod rosyjskiego jarzma, przenieśli nas o sto sześćdziesiąt lat wstecz. Usłyszeliśmy wzruszający utwór „Za Niemen hen precz!”, „Bywaj dziewczę zdrowe” czy hymn powstańców styczniowych.

Wybrane fragmenty powieści zaprezentowały wybitne osobistości:

 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS
 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, Prorektor ds ogólnych UMCS
 • dr inż. Marcin Jakimiak, Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej UMCS
 • dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS
 • prof. dr hab. Robert Litwiński, Kierownik Katedry Metodologii nad XX-XXI w. UMCS
 • prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, emerytowany profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
 • dr hab. n. farm. Maciej Strzemski, prof. UM, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Elżbieta Małek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Paweł Łapiński, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • Krystyna Rudzka-Przychód i Anna Fic Lazor, Lubelski Związek Polskich Artystów Plastyków
 • Krystyna Szydłowska, artystka scen lubelskich, finalistka z siostrami the Voice of Senior
 • Grażyna Lutosławska, Radio Lublin

oraz przedstawiciele jednostek:

 • Stacji Teatr w Konopnicy
 • Zespołu Szkół nr 12 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Zespołu Ludowego Sławiniacy
 • Szkoły Podstawowej nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 • Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Osmoliczanki” z Osmolic

 

Galeria

Skip to content