KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 1 września 2021 r. (środa)
2. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

14 października 2021 r.

(czwartek)

3. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

15 października 2021 r.

(piątek)

4. Dzień wolny. Wszystkich Świętych. 1 listopada 2021 r.

(poniedziałek)

5. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

2 listopada 2021 r.

(wtorek)

6. Dzień wolny. Święto Niepodległości. 11 listopada 2021 r. (czwartek)
7. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

12 listopada 2021 r.

(piątek)

8. Zimowa przerwa świąteczna,

(w dniach 23-24 grudnia oraz 27-31 grudnia

funkcjonuje świetlica).

 

23  grudnia 2021 r.
– 2 stycznia 2022 r.
9. Dzień wolny. 6 stycznia 2022 r.

(czwartek)

10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

7 stycznia 2022 r.

(piątek)

11. Ferie zimowe: 14 lutego – 27 lutego 2022 r.
12. Wiosenna przerwa świąteczna. 14 kwietnia – 19 kwietnia

2022 r.

13. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

2 maja  2022 r. (poniedziałek)
14. Dzień wolny. Święto Konstytucji 3 Maja.

 

 

3 maja 2022 r. (wtorek)
15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

(egzamin ósmoklasisty – język polski),

(funkcjonuje świetlica).

 

24 maja 2022 r. (wtorek)
14. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

(egzamin ósmoklasisty – matematyka),

(funkcjonuje świetlica).

25 maja  2022 r. (środa)
15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

(egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny),

(funkcjonuje świetlica).

26 maja  2022 r. (czwartek-)
16. Festyn Rodzinno-Środowiskowy. 11 czerwca 2022 r. (sobota)
17. Dzień wolny. Boże Ciało. 16 czerwca 2022 r. (czwartek)
18. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(funkcjonuje świetlica).

17 czerwca 2022 r. (piątek)
19. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 24 czerwca 2022 r. (piątek)

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Opracowała:

 Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor

 

Skip to content