Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/23

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Szanowni Państwo,
8.04.2022 r godz. 12:00 – publikacja list zakwalifikowanych do przedszkola.
Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola/o. przedszkolnego w szkole
podstawowej, zostaje przyjęte do tego przedszkola/o. przedszkolnego w szkole podstawowej,
jeżeli rodzic w terminie od 8.04.2022r. od godz. 12:00 do 15.04.2022r. do godz. 15:00
potwierdzi wolę przyjęcia dziecka.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

Deklaracja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej dostępna jest w plikach do pobrania.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej rodzice mogą złożyć na trzy sposoby:
– wydrukowaną, wypełnioną i zeskanowaną deklarację przesłać w systemie rekrutacyjnym
po zalogowaniu się na konto kandydata,
– wypełnić deklarację bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na konto
kandydata i podpisać profilem zaufanym. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją
przesyłania deklaracji dostępną w plikach do pobrania.
– bezpośrednio dostarczając wypełnioną deklarację do przedszkola,

Deklarację należy złożyć do urny z nazwą
„ Rekrutacja –przedszkole”,
znajdującej się w przedsionku
– Wejście główne do budynku ZS12,
od ulicy Świerkowej.

 

 

 


 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/23

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy, w terminie rekrutacji, tj.
od 7 marca br. do dnia 18 marca br. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego
(link bezpośredni https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/).  Proces wprowadzania
wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując
zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania
wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców.
W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego
podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając
wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru w dniach od 7 do 18 marca 2021 r.
do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie
i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru w dniach od 7 do 18
marca 2021 r. do godziny 15.00.

Wniosek należy złożyć do urny z nazwą
„ Rekrutacja –przedszkole”,
znajdującej się w przedsionku
– Wejście główne do budynku ZS12,
od ulicy Świerkowej.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanej.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie
Urzędu Miasta Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8

 

 

 


Szanowni Rodzice, 
rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2022 / 2023.

Zgodnie z harmonogramem w terminie
14.02.2022r. godz. 8.00 – 28.02.2022r. godz. 12.00
czekamy na „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”.

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓL NR 12

Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z kontynuacją przez dziecko wychowania
przedszkolnego. Brak wypełnionej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca
w przedszkolu.

Deklarację należy złożyć do urny z nazwą
„ Rekrutacja –przedszkole”,
znajdującej się w przedsionku
– Wejście główne do budynku ZS12,

od ulicy Świerkowej.

 

 

 


Zarządzenie nr 79/1/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także
   terminów składania dokumentów

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Załącznik do zarządzenia nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów  

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Zarządzenie nr 80/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 
Skip to content