Informacje

Zmiana regulaminu stołówki i kart zgłoszeń

Karty zgłoszenia dla ucznia

Karty zgłoszenia dla pracownika

klauzula info. do karty zgłoszenia na posiłki w stołówce 2019-2020

Tutaj możesz zapoznać się z treścią całego Regulaminu funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

Regulamin funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Opłata za obiady powinna być uiszczona do dnia 10 bieżącego miesiąca,

na indywidualny numer konta dostępny na dzienniku ucznia (zakładka opłaty)

      Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie.

      Posiłki w stołówce szkolnej wydawane będą tylko za okazaniem karty elektronicznej.

Odpisy obiadów dokonujemy przez dziennik ucznia do godz 7:30,  wycieczki zgłasza wychowawca min 3 dni przed planowaną nieobecnością.

Inspektor ds. żywienia tel kom. 661 263 462 SMS lub e-mailem joanna.gnieciak@zs12lublin.eu.
Lista odpisów udostępniana będzie u Inspektora ds. żywienia.

Skip to content