Zespół Szkół Nr 12

Informacje

Szanowni  Rodzice!

Od dnia 1 listopada 2023 r dzienna stawka zwrotów kosztów surowców przeznaczonych na wyżywienie wynosi 9,50 zł.

Stawka żywieniowa obejmuje 2 posiłki:

– śniadanie – 3,50 zł

– obiad – 6,00 zł

Joanna Gnieciak

Kierownik stołówki

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Zmiana regulaminu stołówki i kart zgłoszeń

Karty zgłoszenia dla ucznia

Karty zgłoszenia dla pracownika

klauzula info. do karty zgłoszenia na posiłki w stołówce 

Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu stołówki

Tutaj możesz zapoznać się z treścią całego Regulaminu funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.

Regulamin funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Opłata za obiady powinna być uiszczona do dnia 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc,

na indywidualny numer konta dostępny na dzienniku ucznia (zakładka opłaty)

      Terminem wpłaty jest dzień, w którym środki znajdą się na koncie.

      Posiłki w stołówce szkolnej wydawane będą tylko za okazaniem karty elektronicznej.

Odpisy obiadów dokonujemy przez dziennik ucznia do godz 7:30,  wycieczki zgłasza wychowawca min 3 dni przed planowaną nieobecnością.

Kierownik stołówki tel kom. 661 263 462 SMS lub e-mailem joanna.gnieciak@zs12.lublin.eu.
Lista odpisów udostępniana będzie u pani Kierownik stołówki

Skip to content