Informacja

Aplikacja Obecność Vulcan
instrukcja dla Rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Mobilna rejestracja obecności – instrukcja dla rodziców jest dostępna: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” :

https://lublin.eu/edu/projekt/o-projekcie/

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2019r nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do ewidencjonowania wpłat z tytułu wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.


Aktualny numer konta do realizacji płatności:

55 1240 1503 1111 0010 8747 6407

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer deklaracji.

Skip to content