Informacja

Aplikacja Obecność Vulcan
instrukcja dla Rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Mobilna rejestracja obecności – instrukcja dla rodziców jest dostępna: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Więcej informacji o projekcie „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” :

https://lublin.eu/edu/projekt/o-projekcie/

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2019r nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do ewidencjonowania wpłat z tytułu wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

 

Skip to content