Zespół Szkół Nr 12

Kącik czytelniczy „Wędrujące książki”

Kącik czytelniczy ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci z klas 1-3. Jest to miejsce kolorowe, przyjazne, do którego  dzieci  mogą przyjść, wybrać dowolną książkę, przeczytać, obejrzeć,  a przy okazji odpocząć w Strefie Ciszy. Główne założenia kącika to WYBIERZ, PRZECZYTAJ, ODDAJ, POMYŚL
Czytanie wspiera rozwój na wielu płaszczyznach, m. in. rozwój wyobraźni, empatii, ćwiczenie koncentracji i pamięci. Książki skłaniają do samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, analizowania. W późniejszym okresie dziecko łatwiej uczy się czytać. Istotne jest również budowanie silnej więzi  dziecka z rodzicem, któremu mama czy tata czyta , przytulając go i poświęcając mu swój czas. Zaspakajamy w ten sposób potrzebę uwagi i miłości. To jedna z najlepszych form spędzania czasu razem z dzieckiem – jak wspólna zabawa czy gry, ponieważ wymaga zaangażowania.
Warto uczynić z czytania codzienny rytuał, szczególnie w dobie telefonów, gier komputerowych i bajek w telewizji. Kącik czytelniczy daje dzieciom możliwość obcowania z książką, uwrażliwiania na literaturę piękną.

Podczas korzystania z kącika czytelniczego obowiązują  następujące zasady:

  1. Z „Kącika wędrującej książki” mogą korzystać dzieci z klas 1-3.
  2. W kąciku, książki wybieracie sobie sami.
  3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki zastąpcie puste miejsce po niej inną książką.
  4. Jednorazowo możecie pożyczyć jedną książkę, na maksymalnie 2 tygodnie.
  5. Pamiętajcie, że jesteście za nią odpowiedzialni.
  6. Szanujcie ją zatem, jak swoją własną książkę.
  7. Nie wydzierajcie z niej kartek, nie zaginajcie rogów itp.
  8. Możecie wzbogacić nasz kącik przynosząc z domu zbędną książkę.

Poprzez „Kącik wędrującej książki” mamy nadzieję, że dzieci w naszej szkole nauczą się dzielić swoją własnością, zainteresują się czytelnictwem, będą korzystały w czasie wolnym z kącika i przestrzegały  powyższych zasad.  Rozpalmy w nich zatem miłość do czytania książek, które rozwijają wyobraźnię, zainteresowania i pasje oraz kształtują w nich poczucie własnej wartości i motywację do działań twórczych.

   

 

Koordynatorzy:

wicedyrektor Aneta Dams

wych. Anna Lis

Skip to content