Zespół Szkół Nr 12

GWIAZDECZKI

Zestawienie działań w ramach
Przedszkola Promującego Zdrowie
Grupa Gwiazdeczki

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:
1. Zdrowe odżywianie
2. Aktywność fizyczna
3. Profilaktyka
4. Zdrowie psychiczne
5. Bezpieczeństwo
6. Działalność ekologiczna
7. Higiena

ZDROWE ODŻYWIANIE
 Śniadanie u Gwiazdeczek – samodzielne przygotowanie przez dzieci pierwszego posiłku (
(18.X 2019 r.).
 Codzienne picie wody;
 Spożywanie owoców i warzyw;
 Kuchnia molekularna – Mobilne warsztaty kulinarne dla dzieci -Akademia Małego
Kuchcika. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość obserwacji różnych zjawisk
chemicznych, mogły samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne ale też
kształtowały swoje umiejętności kulinarne, zdobywały wiedzę na temat zdrowego
odżywiania.
 Zdrowe odżywianie – realizowanie tematyki tygodniowej związanej ze zdrowych
odżywianiem

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
 spacery na świeżym powietrzu;
 realizacja 2 razy w tygodniu ćwiczeń gimnastycznych:
o metoda zdaniowa
o metoda R. Labana, W. Scherborne, A. i M. Kniessów, K. Orffa
 codzienne ćwiczenia poranne;
 gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego i nie
tylko;

 realizowanie tematyki tygodniowej związanej ze sportem – luty 2020

PROFILAKTYKA
 codzienne wietrzenie sali przedszkolnej;
 dotlenienie organizmu, hartowanie, obserwacje przyrodnicze poprzez spacery na
świeżym powietrzu;
 konsultacja stomatologiczna (u dzieci, gdzie rodzice wyrazili zgodę) wg potrzeb;
 codzienna dbałość o higienę osobistą;
 nauka hymny Przedszkola 86 „Zdrowie w umowie”.

ZDROWIE PSYCHICZNE
 systematyczne obcowanie ze sztuką, w tym z muzyką klasyczną i teatrem (cykliczne
zajęcia w przedszkolu);
 czytanie bajek terapeutycznych;
 relaksacja poobiednia – słuchanie muzyki klasycznej i relaksacyjnej;
 zorganizowanie kącika ciszy w sali’;
 przeprowadzenie przez panią Sylwię Smyk zajęć dotyczących emocji (Kiedy wpadam
w złość);
 stworzenie gazetki o emocjach (grudzień 2019)
 realizacja tematyki tygodniowej „To poważna sprawa – mamy swoje prawa”
(luty 2020)
 nauka wiersza (autor Anna Rosińska) pt.: Złość na podsumowanie działań związanych
z uzyskaniem Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie;
 nauka hymnu Przedszkola 86 „Emocje są wśród nas”;
 gościnny udział w przedstawieniu przygotowanym przez dzieci ze szkoły
podstawowej nr 14 w Lublinie pt. "Porozmawiajmy o emocjach". Działania
podejmowanie w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie (13.12.2019);
 Warsztaty Bożonarodzeniowe z Rodzicami- słuchanie świątecznych utworów,
wspólne wykonywanie świątecznych stroików, wprowadzenie miłego, świątecznego
nastroju (17.12.2019);
 zimowe spotkanie z Dziadkami – przedstawienie pt.: "Czerwony Kapturek"
(27.02.2020);

BEZPIECZEŃSTWO
 pierwsza pomoc z Misiem Edziem. Warsztaty miały na celu zapoznanie dzieci z
podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (01.10.2019);

 spotkanie edukacyjne z pracownikami Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt
(15.10.2019);
 realizacja tematyki tygodniowej: „Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa
przestrzegamy” – październik 2019
 wyjście do Muzeum Wsi Lubelskiej na Warsztaty Bożonarodzeniowe pt. "Tradycyjne
ozdoby Choinkowe". Utrwalenie przepisów ruchu drogowego (17.12.2019);
 spotkanie z surykatką (06.03.2020);
 wyjazd do Teatru Muzycznego na bajkę Kot w butach – wdrażanie do bezpiecznych
zachowań w trakcie przejazdu autobusem MPK (08.01.2020).

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA
 zbieranie plastikowych nakrętek – cały rok
 zbieranie nieużytków – wykorzystanie w różnorodnych działaniach: cały rok

HIGIENA
 Kształtowanie codziennych nawyków higieniczno – kulturalnych: mycie rąk przed
posiłkami, trening czystości osobistej – cały rok’

Wychowawcy
Sylwia Smyk
Agnieszka Tatarczak
Beata Owczarek

Skip to content