Zajęcia logopedyczne

Język to dar, który pozwala nam komunikować się ze światem. To, w jaki sposób mówimy bezpośrednio przekłada się na to, w jaki sposób jesteśmy słuchani. Stąd troska o poprawną wymowę stanowi jeden z kluczowych celów wychowania przedszkolnego. Poradzenie sobie z trudnościami w zakresie realizacji wybranych głosek na możliwie wczesnym etapie rozwoju, pozwala na uniknięcie utrwalonych wad, czy zaburzeń w późniejszych fazach. Ważna jest systematyczność i wysoka motywacja do pracy.
Prowadzone w przedszkolu zajęcia logopedyczne w grupach 2-osobowych ukierunkowane są na redukcję wad wymowy niejako przy okazji dobrej zabawy. Ważne jest, aby dzieci odczuwały przyjemność i satysfakcję z czynionych postępów i oprócz kształtowania poprawnej komunikacji, rozwijały również poczucie sprawczości. Na tym szczególnie mi zależy, stąd dewiza zajęć brzmi: Od wad do zalet.

Skip to content