Terminy zebrań i konsultacji (rok szkolny 2022/2023)

Terminy zebrań (rok szkolny 2022/2023)

 

 

 

     L.P.

 

  Termin

                           

                            Forma spotkania

 

 

1. 13.09.2022

wtorek

Zebrania  dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

(godz.17:00)

2. 14.09.2022

środa

Zebrania  dla rodziców uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki

w Lublinie.

(godz.17:00)

3. 15.09.2022

czwartek

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie. (godz.17:00)
4. 15.09.2022

czwartek

Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,

w sprawie przebiegu, warunków, form i dostosowań obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

(spotkanie odbędzie się godzinę przed zebraniami

z wychowawcami klas ósmych).

(godz.17:00)

/wicedyrektor Sylwia Anulewicz/

5. 15.09.2022

czwartek

Zebrania dla rodziców uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie. (godz.18:00)
6. 15.11.2022

wtorek

Zebrania  dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

(godz.17:00)

7. 16.11.2022

środa

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

(godz.17:00)

8.

 

 

 

17.11.2022

czwartek

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

(godz.17:00)

9.

 

 

13.12.2022

wtorek

Zebrania  dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach uczniów.

(godz.17:00)

10. 14.12.2022

środa

Zebrania  dla rodziców uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach uczniów.

(godz.17:00)

11. 15.12.2022

czwartek

Zebrania  dla rodziców uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach uczniów.

(godz.17:00)

12. 10.01.2023

wtorek

 

 

Zebrania  dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze.

 (godz.17:00)

13. 11.01.2023

środa

Zebrania  dla rodziców uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze.

(godz.17:00)

14. 12.01.2023

czwartek

Zebrania  dla rodziców uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

Podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze.

(godz.17:00)

Rodziców zainteresowanych bieżącymi osiągnięciami edukacyjnymi swoich dzieci zapraszamy na cotygodniowe konsultacje.

Terminy i numery sal cotygodniowych konsultacji z nauczycielami dostępne są na planie zajęć poszczególnych nauczycieli.

16.05.2023

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych uczniów.

Opracowała: Sylwia Anulewicz

Skip to content