Terminy zebrań i konsultacji (rok szkolny 2021/2022)

 

L.P.

Termin

Forma spotkania

1.

26.08.2021r.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie
 /wicedyrektor Aneta Dams/.

2.

02.09.2021r.

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców,
dotyczące akcji szczepień 
 /wicedyrektor Katarzyna Mazur-Saczuk/.

3.

14.09.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

4.

15.09.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

5.

16.09.2021r.

Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas ósmych SP nr 14
 im. T. Kościuszki  w Lublinie (spotkanie odbędzie się godzinę przed zebraniami z wychowawcami klas).

/wicedyrektor Katarzyna Mazur-Saczuk/.

6.

16.09.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII  Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

7.

19.10.2021r.

Konsultacje  dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

8.

20.10.2021r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki .

9.

16.11.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

10.

17.11.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie .

11.

18.11.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie .

12.

14.12.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
.

13.

15.12.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).

14.

16.12.2021r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).

13.

25.01.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I  semestrze).

14.

26.01.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I  semestrze).

15.

27.01.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I  semestrze).

16.

15.03.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

17.

16.03.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

18.

17.03.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

19.

26.04.2022r.

Konsultacje  dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.

20.

27.04.2022r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.

21.

17.05.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki  w Lublinie.(przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).

22.

18.05.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).

23.

19.05.2022r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).

Zebrania dla klas I-VIII szkoły podstawowej odbywają się o godz. 19.00

Konsultacje w godzinach 18.30 – 20.00

Godzina rozpoczęcia zebrań i konsultacji może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Szczegółowy przydział miejsca spotkania, dla poszczególnych oddziałów, będzie dostępny na stronie ZS nr 12 najpóźniej na dzień przed zebraniem lub konsultacjami.

Opracowała: Katarzyna Mazur-Saczuk

Skip to content