Terminy zebrań i konsultacji (rok szkolny 2020/2021)

 

L.P. Termin Forma spotkania
1. 08.09.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
2. 09.09.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
3. 10.09.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
4. 20.10.2020r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
5. 21.10.2020r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki .
6. 17.11.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
7. 18.11.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie .
8. 19.11.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie .
9. 15.12.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
.
10. 16.12.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
11. 17.12.2020r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów).
12. 26.01.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze).
13. 27.01.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze).
14. 28.01.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie (podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze).
15. 09.03.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
16. 10.03.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
17. 11.03.2021r Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
18. 13.04.2021r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
19. 14.04.2021r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.
20. 18.05.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie.(przekazanie informacji
o przewidywanych
ocenach końcoworocznych uczniów).
21. 19.05.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).
22. 20.05.2021r. Zebrania dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie
(przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych uczniów).

Zebrania dla klas I-III szkoły podstawowej odbywają się o godz. 19.00

Zebrania dla klas IV-VI szkoły podstawowej odbywają się o godz. 19.00

Zebrania dla klas VII-VIII odbywają się o godz. 19.00

Konsultacje w godzinach 19.00 – 20.00

Godzina rozpoczęcia zebrań i konsultacji może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Szczegółowy przydział sal będzie dostępny na stronie ZS nr 12 na dzień przed spotkaniami.

Opracowała: Katarzyna Mazur-Saczuk

Skip to content