Warto wiedzieć

  GRUPA TERMIN REALIZACJI  

         REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT
1 DZWONECZKI Październik 2021 – kwiecień 2022 “Drzewa wokół nas”

Drzewa –codziennie widzimy je z naszych okien, przechodzimy obok nich, nie zastanawiając się, jak cenną rolę odgrywają zarówno w świecie przyrody, jak i naszym – „ludzkim” życiu. Może czas się zatrzymać, popatrzeć, dotknąć, poobserwować? Zrobimy tak i podzielimy się z Wami naszymi odkryciami!

Cele:

·         wzbogacenie i systematyzowanie wiedzy na temat roli drzew w przyrodzie oraz ich znaczenia w przemyśle, kosmetyce, farmacji

·         odkrywanie i rozumienie ekologicznej oraz terapeutycznej funkcji drzew

·         kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody; rozbudzanie wrażliwości na jej piękno i różnorodność

·         wykorzystywanie wiedzy na temat drzew w różnych rodzajach aktywności: plastycznej, technicznej, muzycznej, werbalnej, ruchowej

 

pani Anna

pani Amanda

2 GWIAZDECZKI

 

Październik 2021

– maj 2022

 

Innowacja pedagogiczna

„Tańce ludowe w przedszkolu”

 

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają potrzebę kontaktu z muzyką. Lubią być w ruchu, lubią zabawy przy muzyce. Nauczyciel podczas swoich oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powinien zapewnić dziecku warunki do swobodnej ekspresji oraz umiejętnie służyć mu pomocą, gdy staje przed nowymi zadaniami. Sposób, w jaki dziecko upora się z zadaniem, jakie wykaże przy tym pomysły, jest przejawem jego samodzielnej, twórczej aktywności.

Innowacja,  dotycząca  edukacji  tanecznej,  przyspiesza  rozwój  poczucia rytmu, podnosi sprawność ruchową.  Innowacja przewiduje prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci wykazujących uzdolnienia taneczne raz w tygodniu w jednej grupie. Czas trwania zajęć w grupie sześciolatków to 25-30 minut.

 

pani Sylwia

 

3 GWIAZDECZKI

SŁONECZKA

Październik 2021

– wrzesień 2022

 

„Dziecięca ciekawość świata, czyli my mali ogrodnicy”

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci 6 letnich.

Celem projektu jest: promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie zainteresowań dzieci bliskim światem przyrody, zapoznanie  uczestników z cyklem rozwojowym roślin, czerpanie radości z obserwacji wzrostu zasianych i pielęgnowanych roślin w różnych porach roku, wzbudzanie szacunku do otaczającego nas świata.

 

 pani Beata

pani Anna

4 STOKROTKI, KONICZYNKI  SŁONECZKA Październik 2021

do  Maj 2022

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”

Projekt „Wyzwania Teodora”.  Udział w projekcie to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości, a wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznacza siedem zadań do wykonania. W pierwszej części  do zdobycia są odznaki związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów.  Na drugim etapie są do zdobycia  sprawności pomocnej dłoni, ratownika medycznego, małego chemika, detektywa, majsterkowicza, znawcy własnej miejscowości i podróżnika. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.

 pani Iwona

pani Agnieszka

pani Anna

 

5 GWIAZDECZKI Październik 2021

– czerwiec 2022

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  “Wkręceni  w czytanie – jak powstało….., legendy  o miastach i regionach Polski”

 

 

Jeśli chcemy aby dziecko czytało książki musimy poświęcić mu więcej czasu. Codziennie z nim rozmawiać, czytać, opowiadać.

Natomiast kształtowanie postaw patriotycznych przygotowuje do życia w społeczeństwie. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny oraz swego miasta.

Patriotyzm trzeba budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno – wychowawczą. Kształtowanie tej wartości jest ważnym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków.

 

Celem  projektu jest :

·propagowanie ciekawej i rozwijającej wyobraźnię lektury, będącej inspiracją do dalszej twórczej pracy,

·mobilizacja dzieci i rodziców do wspólnego czytania,

·rozmowa na temat sytuacji, które są w książce, analiza postępowania bohaterów,

·kształtowanie nawyku systematycznego czytania,

·aktywne uczestnictwo rodziców i zaangażowanie środowiska lokalnego w działania proponowane przez przedszkole,

·poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych.

·kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

 

 

 pani Beata

pani Ewa

6 KONICZYNKI

SZAFIRKI

MRÓWECZKI

Październik 2021

– czerwiec 2022

 

 

Nasze przedszkolaki dbają o środowisko, ale również o własne zdrowie, angażując się bardzo aktywnie do udziału w Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej “Czyste powietrze wokół nas“.

 

Razem z sympatycznym smokiem Dinkiem uczą się rozróżniać różne rodzaje dymu, określać ich wpływ na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy, uczą się również o szkodliwości i skutkach wdychania dymu.

Projekt „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach.

 

pani Agnieszka

pani Ewelina

pani Ewelina

 

7 DZWONECZKI

STOKROTKI

Październik 2021

– czerwiec 2022

 

,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym dla przedszkoli opracowanym wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres wieku przedszkolnego jest etapem intensywnego rozwoju psychofizycznego dziecka, jak również kształtowania postaw, które determinują aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Szczególnie istotne dla dzieci w tym wieku są skierowane do nich działania edukacyjne, które umożliwiają nabycie określonych umiejętności, a także przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Prawidłowe odżywianie jest podstawową zasadą w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

 

Celem  programu jest:

·         -propagowanie zdrowego stylu życia,

·         -zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

·         -kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

·         -zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

pani Amanda

pani Anna

8 SŁONECZKA

SZAFIRKI

Październik 2021

– czerwiec 2022

 

 

„Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”

Program adresowany jest  do dzieci przedszkolnych. Celem programu jest: poznanie zasad ochrony swojego zdrowia przed mikroorganizmami poprzez wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowania; poznanie zagrożeń związanych z obecną sytuacja epidemiologiczną – koronawirusem, podnoszenie świadomości  na temat dbania o higienę osobistą oraz dbałości o zdrowie własne, rówieśników i osób z otoczenia.

 

pani Anna

pani Ewelina

9 KONICZYNKI Wrzesień 2021

– czerwiec 2022

 

NASZE PRZEDSZKOLE  bierze udział  w XIV edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” www.przyjacielenatury.pl

Uczestniczymy w największym w Polsce  programie edukacyjnym dla szkół podstawowych i przedszkoli na temat ekologii, ochrony przyrody i życia w zgodzie z naturą.

W czasie zajęć tematycznych dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

pani Agnieszka
10 KONICZYNKI Wrzesień 2021

– czerwiec 2022

 

 W ogólnopolski program edukacyjny “Czyściochowe  Przedszkole”

grupa Koniczynki włącza się kolejny rok. W ramach projektu realizuje się  sześć obszarów dotyczących higieny jamy ustnej i nosa, mycia rąk, korzystania z toalety, a także mycia rąk, kąpieli i pielęgnacji skóry. Celem programu jest kształtowanie samodzielności higienicznej dzieci, utrwalenie podstawowych zasad dbania o siebie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków. Naszą ulubioną postacią programu jednogłośnie została Świnka Zakatarzynkę

 

pani Agnieszka
11 SŁONECZKA

GWIAZDECZKI

Wrzesień 2021

– czerwiec 2022

 

“Kodowanie na dywanie”

W programie „Kodowanie na dywanie” naukę kodowania traktujemy jako zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. Zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej

W czasie  zajęć z kodowania dzieci kształtują umiejętność kodowania, doskonalą zdolność rozpoznawania i posługiwania się pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubości. Rozwijają przy tym spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania oraz klasyfikowania.

pani Wioleta

pani Beata

12 SŁONECZKA wrzesień 2021r.-grudzień 2021r BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE 

ogólnopolski projekt o tematyce historycznej mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Celem projektu jest edukacja dzieci, bazująca na historiach Powstańców, wzmacnianie  poczuci tożsamości narodowej, kształtowanie  postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej.

W ramach  projektu nauczyciel przeprowadza cykl zajęć, dzięki którym dzieci zapoznają się z historią Polski, poznają sylwetki najważniejszych bohaterów kraju, wykonują prace plastyczno – techniczne z symbolami narodowymi, oglądają filmy edukacyjne na temat bohaterów Polski oraz wykonują kartki z życzeniami i podziękowaniami dla żyjących bohaterów, walczących w Powstaniu Warszawskim.

Projekt realizowany jest pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut Pamięci Narodowej.

 

 

 pani Anna
13 BIEDRONECZKI

ŻUCZKI

MOTYLKI

PSZCZÓŁKI

MRÓWECZKI

ŚWIERSZCZE

październik 2021- czerwiec 2022 OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

“Chodź przedszkolak jeszcze mały- zawód znajdzie doskonały”

 

Projekt powstał w oparciu o obserwacje i rozmowy z dziećmi, podczas zajęć i zabaw swobodnych w przedszkolach. Zauważyłyśmy, że dzieci często wcielają się w różne role, dostrzeżone w swoim najbliższym otoczeniu. Najczęściej ma to miejsce w domu  i przedszkolu. Głównym założeniem projektu “Choć przedszkolak jeszcze mały-zawód znajdzie doskonały” jest wprowadzenie dzieci w świat zawodów. W roku szkolnym 2021/2022 zapoznajemy dzieci z zawodami artystycznymi. Podczas realizacji zadań z projektu będą wykorzystywane różne aktywności umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Dodatkowo w ramach projektu proponujemy aktywności w języku angielskim.

 

Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie roli pracy w życiu człowieka.

 

pani Ewa

pani Natalia

pani Edyta

pani Magdalena

pani Jolanta

pani Kinga

pani Ewelina

pani Katarzyna

pani Ewelina

pani Agnieszka

pani Beata

14 WSZYTSKIE GRUPY PRZEDSZKOLNE wrzesień 2021- czerwiec 2022 “Z alergią przez życie- program edukacyjny dla przedszkolaków”

Projekt realizowany jest we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod kierunkiem dr Małgorzaty Kosteckiej w ramach współpracy wynikającej z podpisanego porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Gminą Lublin, w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o alergenach i alergiach oraz zwrócenie uwagi, że problem alergii jest często spotykany w grupie dzieci w wieku 3-6 lat jak również opieka dietetyczna nad dziećmi z alergią pokarmową.

 

pani Beata

pani Ewa

pani Paulina

Skip to content