Zespół Szkół Nr 12

Działania dotyczące zmniejszenia hałasu w szkole

Biorąc pod uwagę wnioski z naszych obserwacji oraz z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły określiliśmy problem priorytetowy:Walka z hałasem.

Drugim problemem, na który zwrócimy uwagę w naszej szkole jest: Promowanie zdrowe odżywiania wśród dzieci.

L.p Zadanie/działanie Opis Osoba odpowiedzialna Termin Zamierzone osiągnięcia
1.  

Cisza to zdrowie

Podczas godziny wychowawczej wychowawcy przedstawiają uczniom informacje na temat negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.  Wychowawcy klas:

I-VII i gimnazjum

X – XI. 2017r.

oraz

III. 2018r.

Zwrócenie uwagi na problem wpływu hałasu na gorsze funkcjonowanie uczniów w szkole.
2. Prelekcja dla rodziców Przedstawienie krótkiej prezentacji  i dyskusja z rodzicami podczas zebrań. Wychowawcy klas:

I-VII i gimnazjum

XII 2017 r. Zwrócenie uwagi na problem wpływu hałasu na gorsze funkcjonowanie uczniów w szkole.
3. Badania słuchu Przeprowadzenie badań słuchu i zajęć przez logopedę szkolnego- wytypowanym przez wychowawców uczniom klas III- VI. Logopeda

p. E. Brzezińska

XI 2017r. Zbadanie słuchu
4. Przeprowadzenie zajęć, warsztatów w świetlicy szkolnej (plakaty z tematyką hałasu, zabawy) Uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach i podczas pobytu w świetlicy. p. M. Donica i wychowawcy świetlicy XI 2017r. oraz II 2018r. Uświadomienie uczniom czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie człowieka
5. Przeprowadzenie wykładu, dyskusji w klasach Wyjaśnienie uczniom z medycznego punktu widzenia szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Pielęgniarka szkolna XII 2017r. – I 2018r. Uświadomienie uczniom czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie człowieka
6. Ogłoszenie konkursu szkolnego pt. “Hałas szkodzi zdrowiu” Zachęcenie uczniów do wyrażania swoich uczuć i emocji związanych z hałasem, jego szkodliwym wpływem na zdrowie człowieka. p. M. Ostaszewicz

p. B. Komorowska

Samorząd Uczniowski

XI 2017r. Zaciekawienie uczniów tematem nadmiernego hałasu, zachęcenie ich do głębszej refleksji nad jego szkodliwością.
7. Mój narząd słuchu Omówienie zagadnień związanych z budową i higieną narządu słuchu. Nauczyciele przyrody i biologii X-IV 2017/18r.

Zgodnie z rozkładem materiału lub krótkie przypomnienie wiadomości w klasach I-III oraz IV-VIII i gimnazjum

Poznanie budowy i zasad higieny narządu słuchu
8. Aktywna przerwa Pokazy aerobiku i nauka podstawowych kroków, tenis, ściana wspinaczkowa, siatkówka, dwa ognie. Nauczyciele wychowania fizycznego

p. A. Scherer

 

Raz w miesiącu Wdrożenie zachowań poprawnego cichego kibicowania i zasad Fair-play podczas gier oraz propagowanie aktywności fizycznej
9. Poczytaj – będziesz wiedział więcej Przygotowanie plakatu na temat szkodliwości wpływu hałasu na stan zdrowia – wystawa prac.

 

Nauczyciel plastyki XII-II 2017/18r. Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie.
Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji nt. szkodliwego wpływu hałasu na stan zdrowia. p. M. Ostaszewicz

p. J. Kasperski

X-XI 2017r.  
Przeprowadzenie konkursu na logo popularyzujące ciszę na terenie szkoły. Samorząd Uczniowski XII 2017r.
Ogłoszenie konkursu na  prezentację multimedialną wykonaną przez uczniów klas V-VII i gimnazjum dotyczącej hałasu i jego skutków- zaprezentowanie najciekawszej w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. p. M. Ostaszewicz III-IV 2018r.
10. Zakaz hałasowania Uczniowie przygotowują prace plastyczne, które symbolizują ciszę i zakaz hałasowania w formie znaków drogowych. Znaki ozdobią szkolne korytarze. Klasy I-III – wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy – zajęcia świetlicowe

Klasy IV-VI nauczyciel zajęć technicznych

Klasy VII i gimnazjum wychowawcy klas i nauczyciel zaj. technicznych

I-III 2018r. Uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach
11. “Hałas niewidzialny wróg” Wykonanie ulotki informacyjnej na temat szkodliwości hałasu na nasze zdrowie. Wręczenie jej uczniom podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. p. M. Ostaszewicz

Samorząd Uczniowski

III 2018r. Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie
12. Szkolny kodeks cichej i bezpiecznej przerwy. Uczniowie klas IV-VII i gimnazjum na lekcji języka polskiego układają szkolny kodeks cichej i bezpiecznej przerwy. Przeprowadzają konkurs na wiersz rymowankę dotyczącą hałasu i jego wpływu na zdrowie . Najciekawsze prepozycie zostaną zamieszczone na stronie szkoły i tablicy na holu oraz w świetlicach. Nauczyciele języka polskiego XII-I 2017/18r. Uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach
Przygotowanie przedstawienia o hałasie na obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. IV 2018r.
13. Przerwa na ciszę Przestrzeganie zasad cichej zabawy w świetlicy. Od 20.11 do 25.04 dzieci w ciszy odpoczywają po lekcjach, słuchają czytanych utworów, muzyki relaksującej.

Nauczyciele wdrażają zabawy uspokajające i aktywizujące uczniów.

Wychowawcy świetlicy XI-V 2017/18r. Wyciszenie dzieci, pokazanie dobroczynnego wpływu ciszy na nastrój człowieka
Praca plastyczna : CISZA I HAŁAS- na podzielonej na pół kartce dzieci rysują na jednej części CISZĘ i z czym im sie kojarzy, a na drugiej HAŁAS i skojarzenia.
14. “Miejsca ciszy” Wyodrębnienie i stworzenia kilku miejsc ciszy w szkole: biblioteka, sale lekcyjne Samorząd Uczniowski X-V 2017/18 Wyznaczenie klasy, gdzie uczniowie mogą zjeść śniadanie, posłuchać muzyki.
15. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem   p. M. Ostaszewicz z zespołem i Samorząd Uczniowski IV 2018r.  
Skip to content