Zespół Szkół Nr 12

Język angielski

Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię          i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.
Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.

Dziecko:
– potrafi przedstawić się w języku angielskim
– rozumie proste polecenia
– nazywa podstawowe kolory
– zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
– rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować
– aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach
-.reaguje na język gestem i słowem
– liczy w zakresie 1- 5 lub od 1-10 w zależności od wieku
– chętnie słucha bajek, opowiadań i piosenek
– rozumie proste polecenia nauczyciela

Skip to content