Zespół Szkół Nr 12

ŚWIERSZCZE gr XI

Grupa „Świerszcze” to 5-latki. Grupa liczy 26 dzieci, wśród których jest 11 dziewczynek i 15
chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne
zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy
ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się
zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się
nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i
tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami
edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z
dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Liczba dzieci w grupie: 26

Grupą opiekuje się Pani Agnieszka i Pani Mariola

 

Skip to content