Zapisy na posiłki w Stołówce Szkolnej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty informuję, iż zapisy na Stołówkę Szkolną na rok szkolny 2021/2022 będą odbywać się drogą elektroniczną od dnia 10.05.2021r do dnia 30.06.2021r.

Uzupełnioną kartę zgłoszenia ucznia na posiłki wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców na potrzeby korzystania z posiłków w stołówce szkolnej należy przesłać scanem na adres: joanna.gnieciak@zs12lublin.eu

W przypadku braku możliwości przesłania scanu, proszę o informację
na adres: joanna.gnieciak@zs12lublin.eu o następującej treści:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Stołówki Szkolnej obowiązującym w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie oraz deklaruję chęć korzystania z posiłków w roku szkolnym 2021/2022 mojej córki/syna ……………………….. (należy podać imię i nazwisko dziecka/klasa/ określić rodzaj posiłków(śniadanie/obiad), oraz podać dni tygodnia w jakich uczeń będzie korzystał z posiłków.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Inspektora do spraw żywienia najpóźniej w przeddzień korzystania przez ucznia z posiłków.

Przypominam, iż z początkiem roku szkolnego 2021/2022 uczniowie otrzymają nowe numery ID.

Dotychczasowe z dniem 01.09.2021 r. tracą ważność.

Karta zgłoszenia ucznia

Klauzula-info.-do-karty-zgłoszenia-na-posiłki-w-stołówce 2021/2022

Regulamin-funkcjonowania-Stołówki-Szkolnej-w-Zespole-Szkół-nr-12-w-Lublinie

Z poważaniem:
Joanna Gnieciak

Skip to content