Zespół Szkół Nr 12

Zapisy na posiłki w Stołówce Szkolnej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Informuję, iż zapisy na Stołówkę Szkolną na rok szkolny 2023/2024 będą odbywać się drogą elektroniczną oraz osobiście od dnia 24.05.2023r do dnia 30.06.2023r.

Uzupełnioną kartę zgłoszenia ucznia na posiłki wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców na potrzeby korzystania z posiłków
w stołówce szkolnej należy przesłać scanem na adres: joanna.gnieciak@zs12lublin.eu,
lub dostarczyć osobiście.

W przypadku braku możliwości przesłania scanu, proszę o informację
na adres: joanna.gnieciak@zs12lublin.eu o następującej treści:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Stołówki Szkolnej obowiązującym
w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie oraz deklaruję chęć korzystania z posiłków w roku szkolnym 2023/2024 mojej córki/syna ……………………….. (należy podać imię i nazwisko dziecka/klasa/ określić rodzaj posiłków(śniadanie/obiad), oraz podać dni tygodnia w jakich uczeń będzie korzystał z posiłków.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Kierownika stołówki najpóźniej
w przeddzień korzystania przez ucznia z posiłków.

Zapisy na stołówkę szkolną

Karty zgłoszenia dla ucznia

Klauzula-info.-do-karty-zgłoszenia-na-posiłki-w-stołówce 2023/2024

Regulamin-funkcjonowania-Stołówki-Szkolnej-w-Zespole-Szkół-nr-12-w-Lublinie

Regulamin funkcjonowania Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Z poważaniem:
Joanna Gnieciak

Skip to content