Zespół Szkół Nr 12

Wrzesień

Opis działań zrealizowanych w Przedszkolu nr 86 w Lublinie w ramach programu
“SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
WRZESIEŃ  2016r.

Z początkiem roku w przedszkolu dokonano diagnozy problemów priorytetowych. Decyzją Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 86 wytypowano następujące:
– zdrowe odżywianie się,
– higienę i bezpieczeństwo.

Poza tym nasze działania będą również realizowane w zakresie:
– Aktywności fizycznej,
– Profilaktyki,
– Zdrowia psychicznego,
– Działalności ekologicznej

W tym miesiącu w każdej z grup odbyły się zajęcia dydaktyczne, tematycznie związane z bezpiecznym poruszaniem się po jezdni – ,,Światło czerwone, światło zielone”. Podsumowaniem zajęć dotyczących bezpieczeństwa było spotkanie z policjantem / 29.09.2016r./ Starsze grupy przedszkolaków udały się również na najbliższe przejście dla pieszych, aby praktycznie przećwiczyć zasady poruszania się po chodniku i jezdni przez pieszych.

Drugą ważną tematyką realizowaną w tym miesiącu były zajęcia dotyczące poznawania walorów odżywczych warzyw i owoców. ,,Biedronki” i ,, Żuczki” uczyły się jak wyglądają i smakują podstawowe polskie warzywa i owoce. ,,Stokrotki” podczas swoich zajęć wykonały np. owocową sałatkę / 27.09.2016r./.

Dobra pogoda sprzyjała zabawom i zajęciom ruchowym na placu zabaw lub boisku szkolnym, codziennym spacerom w okolicach przedszkola.

Najmłodsze przedszkolaki w okresie adaptacji w przedszkolu wdrażały się i kształtowały codzienne nawyki higieniczne, tj. mycie rąk po zabawie, przed posiłkami lub po skorzystaniu z toalety. Starszaki mogły już przystąpić do innych zadań, np. w grupie ,, Dzwoneczki” zapoczątkowano codzienne picie wody.

Dzieci z grupy ,, Stokrotki” rozpoczęły wraz ze swoimi paniami zbieranie makulatury.

W ,, Dzwoneczkach” zrealizowano zajęcia zgodnie z tematyką tygodniową ,, To ja” na temat funkcjonowania i roli narządów zmysłów. Dodatkowo w trosce o zdrowie psychiczne p. Ania Rosińska rozpoczęła cykl wspólnego czytania bajek terapeutycznych. W ramach szeroko pojętej ochrony zdrowia we wszystkich jego aspektach w tej grupie realizowany jest również program K. Dudkiewicz i K. Kamińskiej ,,Edukacja zdrowotna”.

W ,, Pszczółkach” wzorem roku ubiegłego realizowany jest projekt ,, Aktywizacja sportowa dzieci”.

Cała społeczność przedszkolna włączyła się aktywnie już od początku roku w zbieranie nakrętek od butelek, z przeznaczeniem dla podopiecznych Hospicjum i. Małego Księcia w Lublinie.

Skip to content