Zespół Szkół Nr 12

Religia

Religia

«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Mk 10,14

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako Stwórcy świata tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuję  różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, inscenizacje, opowiadanie. Zabawy    i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego     i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

Skip to content