Zespół Szkół Nr 12

Informacje

Standardy ochrony małoletnich
Procedura antymobbingowa – 2024
Procedura antydyskryminacyjna
Regulamin monitoringu wizyjnego

Zadania psychologa szkolnego:

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń.

Co powinniśmy wiedzieć o zdrowiu psychicznym i depresji

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA GDY: 

– masz problem i nie potrafisz sobie z nim poradzić

– czujesz się samotny i nierozumiany

– coś Cię niepokoi, smuci, przygnębia

– masz problemy rodzinne

– nie potrafisz porozumieć się z kolegami

– masz problemy w szkole

– wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc

– chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

– po prostu chcesz porozmawiać 🙂

 

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

– trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
– należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
– trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
– dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,

– pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
– trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
– pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
– trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania

Skip to content