Zespół Szkół Nr 12

Ćwiczenia dla dyslektyków

Ćwiczenia: ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

 A.  na materiale obrazkowym

Etapy pracy    Czynności
1. rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach  – loteryjki, domino obrazkowe

– rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie

– dobieranie par przedmiotów

2. układanie według zasady podobieństwa  – wyszukiwanie różnic, podobieństw

– dobieranie obrazka do jego schematu

– zabawa „kto zmienił miejsce?” i „co do czego pasuje?”

3. rozpoznawanie czynności i rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku  – dobieranie obrazków z określoną czynnością

– nazywanie czynności

– demonstrowanie ruchem zilustrowanej czynności

– odgadywanie czynności przedstawionej ruchem

– wyszukiwanie obrazków opisanych słownie

4. rozpoznawanie przebiegu zdarzeń na obrazkach  – porządkowanie historyjek obrazkowych

– dobieranie dobrych/złych obrazków do podanego napisu

– opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazku

5. składanie całości z części  – dobieranie części do całości

– układanie obrazków po ich uprzednim rozcięciu

 B. na materiale geometrycznym

Etapy pracy    Czynności
1. rozpoznawanie jednakowych kształtów  – różnicowanie figur geometrycznych: kształt, kolor, itp.

– szeregowanie figur wg określonych zasad

– dobieranie odpowiedniego rysunku

2. prawidłowe wyróżnianie narysowanych figur  – obrysowywanie prostych figur

– kopiowanie przez kalkę

– łączenie kropek

– rysowanie z pamięci

– rysownie pod dyktando

3. wyróżnianie i odtwarzanie narysowanych figur  – geometryczne loteryjki

– mozaikowe układanki

– geometryczne domino

– odtwarzanie z pamięci wcześniej widzianych wzorów

– różnicowanie kształtów

– odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków

C.  na materiale literopodobnym

Etapy pracy   Czynności
1. rozpoznawanie znaków graficznych i liter (bez wprowadzania nazw liter)  – segregowanie liter: identyczne kształty

– wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych

– wyszukiwanie liter w tekście

– odtwarzanie w pamięci uprzednio widzianych wzorów

2. różnicowanie znaków graficznych i liter podobnych  – segregowanie liter o podobnym kształcie

– domino literowe

– różnicowanie/zakreślanie/kolorowanie liter mylonych

3. rozpoznawanie i różnicowanie sylab  – wyszukiwanie demonstrowanej sylaby wśród innych

– wyodrębnianie sylab w wyrazach

– domino sylabowe

4. rozpoznawanie i różnicowanie krótkich wyrazów  – wyszukiwanie takich samych wyrazów

– wyszukiwanie wyrazów podobnych

– tworzenie wyrazów podobnych

 Ćwiczenia: KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA

Etapy pracy    Czynności
1. podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała  – ćwiczenia marszu, biegu

– ćwiczenia na równoważni

– zabawy skoczne

– zabawy ze skakanką

2. usprawnianie manipulacji przedmiotami  – zabawy z piłką/balonem

– rzucanie do celu

– zabawy z woreczkami

– przenoszenie piramidek ułożonych z pudełek/klocków

– rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami

– dopasowywanie elementów o tych samych kształtach

3. kojarzeni doznań ruchowych z obrazami graficznymi  – kreślenie dużych płynnych linii w powietrzu/na tablicy/na piasku

– zamalowywanie dużych powierzchni

– zamalowywanie dużych figur na tablicy/papierze

4. kontrola wykonywanego ruchu graficznego  – obrysowywanie szablonów figur

– kopiowanie przez kalkę

– malowanie w obrębie konturów

– rysowanie po śladzie

– kolorowanie obrazków

– labirynty

– łącznie wyznaczonych punktów, krzyżówki i dyktanda graficzne

5. usprawnienie celowych i precyzyjnych ruchów rąk oraz ich współdziałanie

– wycinanki, wydzieranki, wyklejanki

 – lepienie z plasteliny/modeliny/gliny/ciasta

– zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie

– układanie kompozycji wg wzoru

– nawlekanie koralików

– malowanie pędzelkiem na szkle

6. ćwiczenia dokładnej kontroli nad ruchami graficznymi  – rysowanie/układanie wzorów/szlaczków

– zagadki rysunkowe

– kreślenie różnego rodzaju linii

– kropkowanie kwadratów

– kończenie rysunku wg eksponowanego wzoru

7. ćwiczenia kontroli nad wykonywaniem ruchów w odtwarzaniu symboli graficznych  – rysowanie po śladzie znaków graficznych

– kreślenie kształtów literopodobnych w liniach

 Ćwiczenia: ZABURZENIA ORIENTACJI W PRZESTRZENI

Etapy pracy    Czynności
1. wyrabianie i utrwalanie orientacji na schemacie własnego ciała  – różnicowanie prawej i lewej strony ciała

– odtwarzanie prostych układów

– wykonywanie układów pod dyktando

2. łączenie ruchów z obrazami wzrokowymi  – układanie na stoliku różnych przedmiotów: nad/pod linią

– układanie przedmiotów stosownie do polecenia: wyżej/niżej/obok/przed/za…

– śledzenie przedmiotu + ruch na sygnał

– rysowanie figur pod dyktando

– zabawa „Idź prosto, 2 kroki w prawo…” (do celu)

– drogi w labiryntach

– „pussy”

3. ćwiczenia umiejętności prawidłowego różnicowania układów asymetrycznych  – określanie położenia przedmiotów względem siebie (z zabawką)

– geometryczna układanka „niżej – wyżej”

– gra „Piotruś” z układami graficznymi

– mozaiki, tangramy

4. kierowanie się schematami przestrzennymi w działaniu  – szlaczki z figur geometrycznych

– łączenie kropek

– wycinaki

– gry przestrzenne – np. puzzle

 Ćwiczenia: ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ

Etapy pracy    Czynności
1. odtwarzanie struktur dźwiękowych  – odtwarzanie (wystukiwanie/klaskanie) struktur dźwiękowych wg wzoru

– różnicowanie nagranych dźwięków

– graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków

2. różnicowanie sygnałów dźwiękowych  – określanie strony, z której dochodzi dźwięk

– różnicowanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty i instrumenty

– zastępowanie poleceń słownych systemami dźwięków

3. wyróżnianie wyrazów w zdaniu  – podział zdanie na wyrazy

– liczenie wyrazów w zdaniach

– jakie to zdanie: „Dzisiaj stop mamy stop ładną stop…” lub „kakasia kadzisiaj kasię kanie…”

– kończenie rozpoczętych zdań

– budowanie zdań z podanego wyrazu

4. wyróżnianie sylab  – podział wyrazu na sylaby

– zabawa w kończenie słów

– zabawa z piłką/bębenkiem – rzucanie/wystukiwanie sylab

– rebusowe loteryjki

– wyszukiwanie wyrazów w wyrazie

– liczenie sylab w wyrazie

– układanie wyrazów z sylab

– uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami

5. wyróżnianie głosek  – wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– różnicowanie głosek podobnych fonetycznie

– segregowanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się określoną głoską (rzut kostką)

– łączenie rysunków wg określonej zasady, np. wyraz kończy się na „K” = następny zaczyna się literą „K”

– tworzenie wyrazów z ostatnich/pierwszych głosek pokazywanych obrazków

6. ćwiczenia w czytaniu  – ćwiczenia syntezy sylabowej (sylaba w okienku)

– ćwiczenia syntezy głoskowej

– „przesuwaczki” sylabowe

– ćwiczenia czytania z przeciąganiem

– sylabowe i obrazkowo – sylabowe domina

– dobieranie podpisu do obrazka

 Ćwiczenia: ZABURZENIA LATERALIZACJI

Etapy pracy    Czynności
1. podnoszenie sprawności obu rąk  – kreślenie w powietrzu dużych kształtów kulistych obiema rękami

– zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami

– kreślenie równocześnie obiema rękami jakichś wzorów wzdłuż linii pionowej (choinki)

2.  usprawnianie ruchów palców u obu rąk  – wyścigi pionkami między prawa i lewą ręką

– zabawa „pada deszcz” – kropkowanie obiema rękami

– ugniatanie kul z plasteliny obiema rękami jednocześnie

– malowanie prostych wzorów po zamalowanej powierzchni – rysikiem/ołówkiem

– zbieranie drobnych elementów obiema rękami

– lepienie z plasteliny

3. stopniowe usprawnianie ręki prawej  – obrysowywanie szablonów figur geometrycznych (od lewej do prawej)

– zapełnianie obrysowanych szablonów

– rysowanie linii pionowych i poziomych,

– rysowanie krzyża

– rysowanie po śladzie

4. doskonalenie ręki prawej  – liczenie kratek, zamalowywanie co drugiej kratki

– obrysowywanie szablonów na papierze w kratkę

– rysowanie szlaczków w kratkach

– kreślenie znaków literopodobnych

 

Skip to content