Zespół Szkół Nr 12
strona

ORGANIZACJA WEJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 12 wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem do szatni „B” od ulicy Świerkowej.
  2. Prosimy, aby uczniowie Zespołu Szkół nr 12 przychodzili do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.
  3. Jeżeli uczeń klas I – VIII nie jest zapisany do świetlicy, nie zostanie wpuszczony na teren budynku szkoły wcześniej, niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  4. Dla uczniów zapisanych do świetlicy szkoła jest czynna od godziny 6:30 do 18:00.
  5. Uczniowie spóźniający się na lekcje mają obowiązek wpisania się do „Rejestru wejść uczniów”, znajdującego się u pracownika Straży Miejskiej, który stacjonuje przy wejściu do szatni „B”. Po wpisaniu się, uczniowie przebierają się i natychmiast udają się na zajęcia.

PROSIMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY O STOSOWANIE POWYŻSZYCH ZASAD, W PRZECIWNYM WYPADKU ZOSTANĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJE

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

 Z poważaniem

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Skip to content