Zespół Szkół Nr 12

Szkoła Promująca Zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami dzieci i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Po złożeniu wniosku nasze Przedszkole Nr 86 zostało uznane za przedszkole przygotowujące się do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Z racji innej grupy wiekowej i potrzeb, które należy dzieciom zaspokoić Przedszkole nr 86 oddzielnie od pozostałej części Zespołu Szkół Nr 12 będzie prowadziło działania promujące zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA W NASZEJ SZKOLE:
Szkolny koordynator: p. Małgorzata Ostaszewicz
Osoby odpowiedzialne na terenie Przedszkola nr 86:
– p. Beata Kołodziejczyk,
– p. Jolanta Iwaniuk – Głuszczyńska,
– p. Dorota Sadurska

GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2.Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie dzieciom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwienie dzieciom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnienie w nich poczucie własnej wartości,
• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki oraz zabawy,
• włączenie edukacji zdrowotnej dzieci do realizacji zajęć w ramach podstawy programowej z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączenie do działań przedszkola pracowników służby zdrowia i rodziców.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:
– dzieci,
– nauczyciele;
– rodzice;
– inni pracownicy szkoły;
– inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy – w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie w polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie funkcjonuje ponad 3000 szkół i placówek. Program ten rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które w dalszym ciągu są włączone w sieć jako Międzynarodowa Rada Doradcza. W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.
• Cenimy zdrowie fizyczne – bo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.
• Cenimy zdrowie psychiczne w jego obrębie:
– emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji,
– umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.
• Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
• Cenimy zdrowie duchowe – bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas, która pozwala na zachowanie równowagi i wewnętrznego spokoju.

 

PRZEDSZKOLNY PROJEKT PROMOCJI ZDROWEGO ODŻYWIANIA
W RAMACH  PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
“PRZEDSZKOLNA RODZINA WITAMINIAKÓW”

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12
PRZEDSZKOLE NR 86 W LUBLINIE

W ramach działań własnych prowadzonych przez Przedszkole nr 86 w Lublinie w zakresie programu ,, Szkoły promującej zdrowie”, w odpowiedzi na problem priorytetowy – utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych – przez najbliższy rok szkolny 2016/2017 będzie realizowany projekt ,, Przedszkolna Rodzina Witaminiaków”.

ZASADY PROJEKTU:
Rodzina Witaminiaków to 10 specjalistów, którzy będą dbać o zdrowie naszych dzieci, ich rodziców oraz pracowników naszego Przedszkola. Oto oni:

OWOCE:

  • Truskawka
  • Jabłko
  • Śliwka
  • Gruszka
  • Malina

WARZYWA:

  • Kapusta
  • Marchewka
  • Pomidor
  • Brokuł
  • Ogórek

“Witaminiaki mieszkają na stałe w Krainie Zdrowia, ale zawsze boją się, że może spotkać ich największy wróg – Pani Bakteria”. …….

…..to początek historii Rodziny Witaminiaków, a każda z grup przedszkolnych może dopisać jej dalszy ciąg, kiedy pozna dokładniej jednego z członków tej rodziny. W ten sposób zacznie pisać Pamiętnik swojego Witaminiaka.

Każdy z Witaminiaków został przygarnięty przez jedną z grup przedszkolnych / poprzez tajne losowanie wśród nauczycieli prowadzących grupy/ i przez najbliższy rok będzie towarzyszył w codziennej pracy grupy; będzie dbał o zdrowie i odporność dzieci, żeby zawsze tryskała energią.

Na koniec roku wszystkie Witaminiaki wraz z dziećmi i ich rodzicami, zaproszonymi gośćmi, dziećmi z innych przedszkoli / m.in. współpracującymi z nami Przedszkolem nr 15 i 25/ będą świętowały podczas Festynu Rodzinnego pt. “Dzień Witaminiaków w Przedszkolu Nr 86 w Lublinie”.

Każda z grup ma za zadanie wybrać imię dla swojego Witaminiaka, wykonać jego portret, poznać jego właściwości i wpływ na nasze zdrowie. Z pewnością ubogaceniem zajęć będzie poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego lub ułożenie własnej o swoim owocu lub warzywie.

A każde z dzieci będzie czekało na ,, Dzień…. Marchewki, Kapusty itd.” – specjalny dzień w danym miesiącu, poświęcony całościowo tematycznie danemu Bohaterowi. I już niedługo zobaczycie panie nauczycielki oraz dzieci przebrane na zielono, pomarańczowo lub czerwono – to będzie znak, że dana grupa ma tego dnia święto swojego Witaminiaka. Będzie to świetna zabawa nie tylko dla dzieci, ale i ich rodziców. Bo to dzięki nim będzie można skosztować przysmaki z danym owocem lub warzywem albo własnoręcznie przygotować sok, sałatkę lub ukisić kapustę……

PRZYDZIAŁ WITAMINIAKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GRUPA 1 – BIEDRONKI – Gruszka

GRUPA 2 – ŻUCZKI – Malina

GRUPA 3 – MOTYLKI – Jabłko

GRUPA 4 – PSZCZÓŁKI – Pomidor

GRUPA 5 – MRÓWKI – Marchewka

GRUPA 6 – ŚWIERSZCZE – Brokuł

GRUPA 7 – STOKROTKI – Truskawka

GRUPA 8 – KONICZYNKI – Ogórek

GRUPA 9 – DZWONECZKI – Śliwka

GRUPA 10- SZAFIRKI – Kapusta

REALIZACJA ,, DNIA WITAMINIAKA” W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

1. PAŹDZIERNIK  – Dzień Marchewki

2. LISTOPAD – Dzień Kapusty

3. LISTOPAD – Dzień Brokułu

4. STYCZEŃ – Dzień Śliwki

5. LUTY – Dzień Jabłka

6. LUTY – Dzień Gruszki

7. MARZEC – Dzień Ogórka

8. MARZEC – Dzień Pomidora

9. KWIECIEŃ – Dzień Maliny

10. MAJ – Dzień Truskawki

Skip to content