Zespół Szkół Nr 12
Aktualności podstawowa

Nasze pozaszkolne pasje

          Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie ogłasza II edycję konkursu – „Pozaszkolne pasje”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII, z podziałem na klasy I-III oraz IV-VIII.

Zgłoszenia, opisy swoich pozaszkolnych pasji można przesyłać:

  1. w formie elektronicznej na adres: lucjan.miciuk@zs12.lublin.eu
  2. w formie papierowej, w sekretariacie szkoły
  3. w formie audiowizualnej, w sekretariacie szkoły
  4. w formie przedmiotowej, w sekretariacie szkoły

do dnia 15 marca 2024 roku. Do zgłoszenia proszę koniecznie dołączyć pisemną zgodę Waszych Rodziców na publikacje w ogólno pojętych mediach Waszych pasji, w tym Waszego wizerunku w postaci zdjęć, nagrań, bądź ustalonych wcześniej informacji o Was.

Prezentacja nadesłanych pasji planowana jest na 22 marca 2024 r. w dniu Patrona Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. O formie i sposobie prezentacji zdecydują Wasze nadesłane pasje.

O najciekawszych Waszych pasjach poinformujemy lokalne media, zamieścimy je na stronie internetowej naszej szkoły, wyeksponujemy je na terenie naszej placówki.

Uczniowie z pasją to nasze perełki, które zamierzamy promować i wspierać w kontynuowaniu swoich pasji.

Z wyrazami szacunku

      1. Lucjan Miciuk
      2. Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
Skip to content