Zespół Szkół Nr 12

Przedsiębiorcze Dzieciaki Przedszkolaki

 

Jako jedna z nielicznych placówek bierzemy udział w projekcie PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI 2021r, tym razem grupa GWIAZDECZEK będzie reprezentować Przedszkole nr 86 w Lublinie (Zespół Szkół nr 12 w Lublinie)

Organizatorami Projektu jest Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6 – 10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym celem jest kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat
kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”. Wśród celów szczegółowych należy wymienić:
-Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
-Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
-Promocja gospodarczego wizerunku

Projekt będzie trwał od lutego do czerwca 2021r. i obejmował poszczególne tematy:

TEMAT 1: POZNAJMY SIĘ
TEMAT 2: TRUDNE SŁOWO „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
TEMAT 3: NASZE PASJE I TALENTY CZYLI po co nam przedsiębiorczość
TEMAT 4: NASZA KLASOWA FIRMA

Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbędzie się na początku czerwca. Wezmą w nim udział dzieci i nauczyciele biorący udział w projekcie,
przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz sektora gospodarczego. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu przygotuje fragment makiety Lublina, która wraz z pracami powstałymi w projekcie zostaną zaprezentowane w Ratuszu.

Realizatorzy projektu:

Beata Owczarek,

Sylwia Smyk,

Natalia Saniuga

 

 

 

Skip to content