Zespół Szkół Nr 12

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

2018 – 2019

Przedszkole realizuje II STANDARD :

KLIMAT  SPOŁECZNY  PRZEDSZKOLA  
SPRZYJA DOBREMU  SAMOPOCZUCIU
 I  ZDROWIU DZIECI,  
PRACOWNIKÓW  oraz RODZICÓW  DZIECI.

Wrzesień/Październik

We wrześniu rozpoczynamy regularne zajęcia w przedszkolu a wraz z nimi, kontynuujemy realizację działań Przedszkola Promującego Zdrowie. Będziemy konsekwentnie wdrażać  poszczególne aktywności tak, aby uzupełniać program zajęć dydaktyczno – wychowawczych o różnorodne, ciekawe i wartościowe zajęcia, zabawy, spotkania i inne formy, mające na celu promocję zdrowego stylu życia u przedszkolaków.

Nasze Przedszkole realizuje projekt „Przedszkolak na tropie Zdrowia i Grzeczności”, w ramach którego powstały „Przedszkolne Autorskie Zasady w Wierszykach” które napisała Pani Anna Rosińska oraz Pani Paulina Sołtys z podziałem na grupy młodsze i starsze. Zasady prezentowane są w formie gazetek na korytarzu dla Rodziców, a także w salach przedszkolnych. Celem tego działania jest ujednolicenie i konsekwencja w tworzeniu system wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym elementem wskazujących na integrację dzieci i rodziców w naszej placówce jest napisanie hymnu przedszkola dzieci uprzejmości Pani Ani Rosińskiej.

Od pierwszych dni przedszkola w nowym roku szkolnym dzieci we wszystkich grupach mają kącik picia wody, ma to miejsce przy organizacyjnym udziale rodziców. Ponadto, podejmowane były aktywności grupowe w tym zakresie, i tak, na przykład w grupie Szafirków, dzieci odgadywały zagadki, „Jaki to owoc, jakie to warzywo”, wspólnie wykonywały zdrowe posiłki, np. przygotowały jesienną sałatkę marchewkowo – jabłkową, czy też wykonały oryginalne jeże owocowe aby je spożyć na drugie śniadanie. Dzieci z grupy Mrówek podczas zajęć wykonały sałatkę owocową, którą potem chętnie zjadły. W grupie Gwiazdeczek odbyły się zajęcia „Pysznie i zdrowo z mamą Julka”, podczas których dzieci przygotowały sok marchewkowo – owocowy, który następnie degustowały. Odbyły się też ciekawe zajęcia kulinarne z Paniami Moniką Głowacką i Patrycją Dubiel, podczas których przedszkolaki miały okazję poznać w praktyce „Przepis na Smoothies”, z jabłek, imbiru, pomarańczy, pietruszki, szpinaku.

W ramach obszaru działalności zdrowie psychiczne dzieci miały wielokrotnie okazję obcować ze sztuką, w tym z muzyką klasyczną i teatrem, co jest jednym z najlepszych sposobów na odzyskiwanie równowagi wewnętrznej, wyciszanie się i poprawę nastroju. Dzieci oglądały i odsłuchiwały przestawienia teatralne na terenie przedszkola, np. przedstawienia „Kruszynka”, „Dziadek mróz” w wykonaniu Teatru Pinokio z Nowego Sącza. Zaangażowanie dzieci w odgrywanie ról teatralnych ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne poprzez wzmacnianie pewności siebie, przełamywanie barier, nieśmiałości. Wielokrotnie, w różnych grupach miało miejsce czytanie bajek lub innych tekstów literackich przez rodziców dzieci.  Inną formą stosowaną chętnie w większości grup przedszkolnych były wycieczki: m.in. do Ogrodu Botanicznego UMCS, gdzie obcowanie z naturą ułatwia relaks psychiczny. Ciekawe zajęcia zorganizowano w grupach starszych (Gwiazdeczkach, Koniczynkach, Dzwoneczkach): „Pies pomocnikiem i przyjacielem człowieka”, podczas których dzieci miały okazję spotkać się z Panią Agatą, która jest behawiorystką oraz jej psem terapeutą. Istotnym zagadnieniem w zakresie zdrowia psychicznego jest panowanie nad własnymi emocjami. W grupie Szafirki przeprowadzono zajęcia pt. „Jak poradzić sobie ze złością?” w formie burzy mózgów, którą podsumowała rozmowa na temat sposobów radzenia sobie ze złością a także o nastrojach i  samopoczuciu dzieci.

W obszarze działalności związanym z bezpieczeństwem wszystkie przedszkolaki z P 86 miały okazję spotkać się w swoich grupach z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Dzieci zapoznały się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim z bezpiecznym poruszaniem się po chodniku, na przejściach, itd. Podczas jesiennych spacerów pod opieką pań nauczycielek przedszkolaki wyszukiwały znaki drogowe i zapoznawały się z ich znaczeniem w kontekście bezpiecznego ruchu drogowego. W grupie Szafirków, Słoneczek zorganizowano zajęcia, podczas których dzieci uczestniczyły w zabawach edukacyjnych „Karetka” i „Numer 112”. Była to okazja do utrwalenia znajomości numerów alarmowych pogotowia ratunkowego. Ponadto, odbyły się zajęcia „Bezpieczny przedszkolak”, z układaniem historyjek obrazkowych o bezpieczeństwie czy też quiz „Nasze bezpieczeństwo”, mający na celu wdrażanie do prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające własnemu bezpieczeństwu. W grupie Świerszczy odbyło się spotkanie
z Kolejarzem. Odwiedził nas Pan Robert, dziadek Franciszka, który w bezpośredniej rozmowie z dziećmi ciekawie opowiadał o funkcjonowaniu kolei, w tym również na temat bezpiecznego poruszania się pociągiem. W grupie Mrówek odbyły się zajęcia dedykowane problemowi bezpieczeństwa ze szczególnym akcentem na bezpieczne maszerowanie w czasie drogi do i z przedszkola.

Aktywność fizyczna jest tym obszarem działalności, który ma bardzo znaczący wpływ na zdrowie dzieci. Ruch poprawia kondycję, zarówno fizyczną jak i psychiczną, dzięki niemu dzieci mają lepszy apetyt, spędzają czas zdrowo i pożytecznie. Dlatego też, w naszym przedszkolu konsekwentnie realizujemy codzienne wyjścia grupowe, podczas których dzieci spacerują, bawią się na placu zabaw, boisku, podejmują aktywności przyrodnicze na świeżym powietrzu: np. zbierają liście, kasztany, organizują zajęcia w ogrodzie przedszkolnym. Nie straszne nam nawet jesienne słoty i chłodna pogoda, późną jesienią – warto wyjść aby obserwować przyrodę, ptaki, drzewa, które zmieniają się wraz z nadejściem kolejnych pór roku. Jednak aktywność fizyczna jest realizowana także na terenie przedszkola.  Dzieci codziennie wykonują ćwiczenia gimnastyczne metodą zadaniową, zgodnie z planem miesięcznym ale także uczestniczą w różnorodnych zabawach ruchowych według metod niekonwencjonalnych, np. wg W. Sherborne. Indywidualna aktywność grupowa w tym zakresie była również bogata. Na przykład, w grupie Gwiazdeczek zorganizowano zajęcia „Sport to zdrowie”, w ramach których odbyło się spotkanie z Panem Michałem, instruktorem nauki gry w BOCCIA.  Jest to dyscyplina sportu, która z ogromnymi sukcesami uprawiają osoby niepełnosprawne. 

Najskuteczniejszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości jest profilaktyka. W zakresie tego obszaru działalności dzieci z naszego przedszkola są uczone właściwych postaw, nawyków i umiejętności. Codzienna dbałość o higienę osobistą, poszanowanie własnych i wspólnych rzeczy: ubrań, zabawek, uwrażliwienie na właściwe zachowanie w przedszkolu to niektóre z nich. Wietrzenie sali przedszkolnej, spacery na świeżym powietrzu, dotlenienie organizmu, hartowanie – te aktywności realizujemy przez cały rok, o ile aura pozwala. Jeśli jednak pogoda jest zbyt surowa na wyjście, profilaktyczne treści wdrażamy podczas specjalnie przygotowanych zajęć dydaktycznych lub zabaw edukacyjnych. W grupie Szafirki odbyły się zajęcia „Hałas STOP”. Celem było zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego hałasu, motywowanie do panowania nad modulacją i głośnością swojej mowy a także zachowania. Profilaktyczne efekty przyniesie zapewne zorganizowanie „Kącika lekarskiego” w sali Szafirków. Dzieci mają możliwość utrwalenia znajomości wyposażenia apteczki i udzielania pierwszej pomocy podczas zabaw swobodnych.  Również w grupie Szafirków został opracowany „Kodeks zdrowego Przedszkolaka”, w formie planszy z zasada, którymi należy się kierować by być zdrowym.

Działalność ekologiczna realizowana jest na sposób różnorodnych zajęć dydaktycznych lub zabaw edukacyjnych, zgodnie z planami miesięcznymi. Jesień jest porą roku bogatą w różnorodne dary przyrody. „Powitanie jesieni” to temat wspólnych zabaw grupy Świerszczy i Mrówek, podczas których dzieci wykorzystywały dary jesieni w pracach plastyczno-technicznych. Inną formą było zbieranie nieużytków, materiałów odpadowych, które następnie wykorzystano w różnorodnych działaniach, pracach plastycznych, konstrukcyjnych.

Ostatnim obszarem działalności realizowanym w ramach projektu PPZ jest higiena. Dzieci mają okazję do nabywania właściwych nawyków higienicznych poprzez trening czystości osobistej (szczególnie w przypadku grup 3-4 letnich), mycie zębów, utrzymywanie porządków w swoich szafeczkach a także w całej sali przedszkolnej. Znaczną aktywność w zakresie higieny przejawiały dzieci z grupy Biedronki. Odbyły się ciekawe zajęcia pt. „Mydełka pachnące jak kwiatki na łące”, w ramach których dzieci miały okazję do oglądania, wąchania różnych rodzajów mydeł w kostce i w płynie a także rozmowa o ich przeznaczeniu. Dzieci nauczyły się piosenki pt. “Bakterie”, po czym pani nauczycielka przeprowadziła pogadankę, dlaczego należy dbać o higienę osobistą. W ramach higieny jamy ustnej Biedronki wysłuchały wiersza pt. „Zęby” M. Strzałkowskiej, w którym zwraca się uwagę na konieczność dbania o zęby. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie „Mydło, ręcznik, papier..”, dzięki której dowiadywały się, do czego służą przybory do wykonywania czynności higienicznych. Natomiast dzieci z grupy Mrówki odwiedziła Pani Stomatolog, która zapoznała z zasadami utrzymania higieny zębów, techniką mycia zębów. Na koniec rozdała dyplomy „Czystego ząbka”, wraz z upominkiem – maska lub lusterko dentystyczne.

Skip to content