Zespół Szkół Nr 12

2018/2019

Październik:

XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8, gimnazjów.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.

Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

Zapisy chętnych uczestników u p. Małgorzaty Ostaszewicz

Załącznik

Plakat

Warsztaty ze Strażą Miejską

W okresie dorastania szczególnie silnie odczuwana jest potrzeba akceptacji, szacunku i uznania. Są one zaspokajane są przede wszystkim przez rodzinę, szkołę i środowisko, w którym najważniejszą rolę odgrywają grupy rówieśnicze. Jeżeli młody człowiek nie znajdzie na tym etapie rozwoju zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych mu osób, wówczas może podjąć nieprzemyślane i niewłaściwe decyzje życiowe. Wcześniej czy później kontakt z używkami może przydarzyć się każdemu. Młodzież powinna zdawać sobie sprawę, że większość zależy od nich samych.

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, w którym uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, miało na celu ustrzec uczniów przed spożywaniem alkoholu i uświadomić wynikające z tego konsekwencje.

Koordynator

K. Pochylczuk-Łobejko

Psycholog szkolny

Tolerancja i akceptacja

W dniu 24 i 29 października 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla wszystkich klas czwartych pt. “Tolerancja i akceptacja” poprowadzone przez p. Kamila Raczyńskiego, pracownika Polskiego Czerwonego Krzyża.

Koordynator szkolny:

Małgorzata Ostaszewicz

Konkurs plastyczny “100 LAT PCK”

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. “100 lat PCK” organizowanym przez Lubelską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 1-6 w dwóch kategoriach wiekowych.

Celem przedsięwzięcia jest promocja 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, które będzie miało miejsce w 2019 r. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą jego ideę.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 5 listopada 2018 roku do Biura Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK:
Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Puchacza 6
20-323 Lublin

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny 100-lecie PCK.

REGULAMIN

Nagrody

 1. Organizator przewidział następujące nagrody rzeczowe w ramach niniejszego konkursu:
  I miejsce – Radioodtwarzacz
  II miejsce – Głośnik Bluetooth
  III miejsce – Odtwarzacz MP3
 2. Nagrody zostaną przyznane oddzielnie dla Kategorii wiekowej Klasy 1-3 oraz Klasy 4-6.

CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNO–WARSZTATOWYCH DLA RODZICÓW

„CZY UMIEM ROZMAWIAĆ ZE SWOIM DZIECKIEM”

                              

CYKL  ZAWIERA  DZIESIĘĆ TRZYGODZINNYCH  SPOTKAŃ

(GODZINY  POPOŁUDNIOWE – poniedziałek 17.15 – 20.15)

 

Dla chętnych na grupę październikową

zgłoszenia do 12.10.2018

 

RODZICU!  DZIĘKI  SPOTKANIOM  MOŻESZ:

 • POZNAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE  METODY POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  DZIECKIEM
 • Z PEŁNYM  SZACUNKIEM  TRAKTOWAĆ  SIEBIE  I  DZIECKO
 • GODNIE PRZETRWAĆ  BURZE  DNIA 

         TEMATYKA SPOTKAŃ

  • RODZINA JAKO  SYSTEM
  • POROZUMIEWANIE SIĘ – SPOSOBY  POZWALAJĄCE  CHRONIĆ  DOBRE  RELACJE  Z  DZIECKIEM
  • GRANICE W  WYCHOWANIU  JAKO  SPOSÓB  BUDOWANIA  POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA  W  RODZINIE
  • EMOCJE I  UCZUCIA – JAK  POMÓC  DZIECIOM  BY  RADZIŁY  SOBIE  Z  WŁASNYMI UCZUCIAMI
  • „KIJ CZY  MARCHEWKA” – CZYLI  O  KARANIU  I  NAGRADZANIU
  • ZACHĘCANIE DZIECI  DO  WSPÓŁPRACY I  SAMODZIELNOŚCI
  • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW  BEZ  PRZEGRANYCH  STRON
 • UWALNIANIE  DZIECI  OD  GRANIA  RÓL

 

                                                                                        

Z A P R A S Z A M Y !!

 

Od zainteresowanych osób przyjmujemy zgłoszenia

w sekretariacie

Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin 

Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1  tel. 81  53 – 248 – 22

 

mgr  ELŻBIETA HOŁYSZ – OHAR

mgr MARTA MAJKA

Bezpieczna droga do szkoły

Czy na pewno każdy uczeń klas I-III zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze? Teraz już z pewnością TAK!

W dniu 28.09.2018 r. odbyło się spotkanie dla klas I-III z Panią Policjantką z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji Miejskiej w Lublinie. Pani Policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Omówiła niebezpieczeństwa, na które powinni uważać uczniowie. Odpowiedziała również na nartujące większość dzieci pytanie „Czy poruszanie się ze słuchawkami na uszach jest bezpieczne?”. Miłośnicy słuchania muzyki podczas drogi do lub ze szkoły niestety nie byli zadowoleni z odpowiedzi…

Spotkanie poprzedzone zostało występem klasy III c pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.  Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne w niecodziennym przedstawieniu. W sposób przystępny i zrozumiały przybliżyli zasady prawidłowego poruszania się w czasie drogi do i ze szkoły.

Pamiętajcie zatem morał płynący z przedstawienia:

„Kto chce po drogach chodzić bezpiecznie,

ten przepisy ruchu drogowego musi znać koniecznie!”

VIII edycja konkursu “Hura Makulatura”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VIII edycji konkursu “Hura Makulatura”. Konkurs organizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane                 z selektywną zbiórką odpadów. Dodatkowym efektem konkursu będzie wzbogacenie placówek oświatowych o pomoce dydaktyczne, zakupione za środki pozyskane ze sprzedaży makulatury.

Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak: gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa.

Makulaturę składamy w zapleczu sali 102 do 19 listopada 2018r.

Nagrody w konkursie zakupione zostaną przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Koordynatorzy:

Małgorzata Ostaszewicz

Kamil Szpyt

Listopad:

Konkurs Plastyczny “Bezpieczny Zwierz”

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT EX LEGE wyłoniła laureatów  Konkursu Plastycznego “Bezpieczny Zwierz”

I miejsce zajęła J. Daniel, uczennica klasy 5g
II miejsce zajęła O. Rupiewicz, uczennica klasy 6c

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Auli Konferencyjnej  Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja właściwych zachowań i postaw wobec  zwierząt przez Policję, Straż Miejską, Służby Celne, wystawy zdjęć  oraz prac konkursowych.
Uczennicom gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów artystycznych.

Urszula Bełczącka-Nadzieja

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci

W dniu 14.11.2018r. dzięki współpracy z fundacją Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w naszej placówce został zrealizowany projektu ,,Cybernauci”. Celem warsztatów było  podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez młodzież klas 3 Gimnazjum, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ważnym aspektem szkolenia była kwestia świadomości i odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci,  przy użyciu narzędzi elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem agresji elektronicznej- cyberprzemocy. Problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, pomimo starań i działań podejmowanych przez nauczycieli, rodziców, opiekunów uczniów,  w oczywisty sposób dotyczy szkół. Coraz częściej „tradycyjne” konflikty rówieśnicze przenoszą się do sieci, a specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem. Czaty, komunikatory, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne (klasowe), serwisy SMS i MMS są wykorzystywane przez uczniów do wyśmiewania i poniżania innych osób poprzez m.in. publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zmodyfikowanych zdjęć, filmów. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci, a także ,,względna” anonimowość sprawcy, sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, z którym ofiara często nie potrafi sobie sama poradzić.

 

Sylwia Kuźma-Langford

Pedagog szkolny

„Iskra dla serca”

W dniu 14 listopada 2018 r. klasa II b brała udział w akcji „Iskra dla serca” – programie wczesnej defibrylacji. Jest to program mający na celu poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych
( A E D ). Zajęcia przeprowadzili studenci VI roku medycyny zaangażowani w rozwijanie programu IMFSA.

W czasie zajęć uczniowie praktycznie wykonywali czynności ratujące życie, kształtowali właściwe nawyki, poznawali zasady pierwszej pomocy.

Wszyscy wykazali się postawą godną naśladowania, a pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla nich czymś oczywistym i naturalnym.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza jej terenem- spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z elementarnych potrzeb każdego człowieka, szczególnie ważną  na wczesnym etapie rozwoju i edukacji dzieci oraz młodzieży. Zaspokojenie tej potrzeby stało się w ostatnich latach poważnym wyzwaniem stojącym przed współczesnym szkolnictwem. Okazją do przypomnienia uczniom elementarnych zasad bezpieczeństwa w szkole, jaki i poza jej terenem było spotkanie ze st. aspirantem R. Trockim, Policjantem Wydziału Prewencji Komendy Miejskie Policji w Lublinie. Prelekcja oraz prezentacje filmowe miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, że agresja czy przemoc nie przybierają jedynie formy fizycznego ataku na druga osobę. Przejawami przemocy psychicznej są także: dokuczanie, obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie czy izolowanie z grupy, do którego może dochodzić nie tylko w klasie i szkole, ale także po zajęciach lekcyjnych. Przywłaszczenie cudzego mienia stanowi kradzież, a umieszczanie wizerunku innej osoby, bez jej pozwolenia w przestrzeni wirtualnej jest przestępstwem. Ważnym elementem prelekcji był instruktaż udzielony uczniom przez Policjanta wskazujący, jak należy się zachować, jakie działania podjąć w sytuacji bycia zaczepianym przez nieznajome osoby w drodze do domu czy też osoby próbujące nawiązać kontakt poprzez Internet. W spotkaniu dzieci i młodzieży z Policjantem uczestniczył Dyrektor naszej szkoły- mgr Lucjan Miciuk, który w słowach skierowanych do uczniów przywołał obowiązujące w szkole zasady, stanowiące filar bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich środowiska nauki i zabawy. Podkreślił, że relacje rówieśnicze powinny opierać się na wzajemnym szacunku, życzliwości i wrażliwości na krzywdę innych. Ogromną rolę w kształtowaniu prawidłowych wartości i postaw młodych ludzi, a przez to poczucia bezpieczeństwa, odgrywają ich rodzice. Dom rodzinny jest szkołą wychowania,  z której dzieci wynoszą najważniejsze wzorce. Obcując z rodzicami i rodzeństwem, dziecko nawiązuje trwałe kontakty emocjonalne i uczy się  pewnych zachowań społecznych, które następnie przenosi na kontakty z innymi osobami. Dlatego tak ważne jest, aby wpajać dzieciom od najmłodszych lat podstawowe zasady relacji międzyludzkich tj. akceptacji, szacunku, wrażliwości na potrzeby innych.

Sylwia Kuźma-Langford

Pedagog szkolny

Grudzień:

Mecz słodkich serc w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Mecz słodkich serc w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Mecz piłki nożnej nauczycie kontra uczniowie odbędzie się w piątek 14.12.2018r. o godz. 11.00 na sali gimnastycznej. Zabierz na mecz coś słodkiego.

Koordynator:
Kamil Stefaniak

Zbiórki świąteczne PCK- „Zamień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo”

w dniach 7- 8 grudnia 2018 roku uczniowie klas VIII a i III a gimnazjum uczestniczyli w zbiórce pieniędzy oraz środków finansowych w sklepie Tesco.

Szkolne koło wolontariatu

wraz z opiekunem p. M. Ostaszewicz

,,Wspólnie mówimy nie przemocy. Pod wspólnym niebem”

7 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie odbył się Uroczysty Finał X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: ,,Wspólnie mówimy nie przemocy. Pod wspólnym niebem”, którego organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie. Niezmiernie miło nam poinformować, iż w gronie laureatów Konkursu znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w lublinie:

J. Pastuszka uczennica klasy 5g

B. Trybuła uczeń klasy 4e

zaś wyróżnienie otrzymał:

W. Ładniak uczeń klasy 5a

Uczniów do Konkursu przygotowała Joanna Kutnik. Gratulując serdecznie ogromnego sukcesu,  życzymy wszystkim uczestnikom kolejnych, równie wspaniałych osiągnięć artystycznych!

“Góra Grosza”

Puszka do, której można wrzucać monety znajduje się na portierni.

Dodatkowe informacje na temat akcji znajdą Państwo wchodząc w podany LINK.

PŁOMIEŃ MIŁOSIERDZIA NA ŚWIĄTECZNYM STOLE- WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Od 4 grudnia 2018 r. Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół nr 12 zaprasza do wsparcia  Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Możemy to uczynić, kupując świecę Caritas na stoisku przy wejściu do szkoły.

Świąteczna świeca Caritas tworzy klimat polskiej Wigilii od 25 lat. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale realna pomoc potrzebującym i uwrażliwienie na problemy innych. Każda zakupiona świeca pozwala spełnić marzenia dzieci o wakacyjnym wypoczynku, ciepłym posiłku, zwiększa szanse edukacyjne, pomaga w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas będą pełnić dyżury  przy stoisku ze świecami w czasie długich przerw i w godzinach popołudniowych. Zapraszamy!

„PACZKA DLA BOHATERA”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów!

Akcja ta jest organizowana po raz ósmy.

 Pamięć i pomoc z naszej strony jest dla Nich niezmiernie ważna i potrzebna, a radość jaką sprawiają im odwiedziny, życzenia, rozmowy, kartki i paczki jest nie do opisania. Wspieramy żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej, żołnierzy podziemia niepodległościowego w kraju w czasie wojny jak i po jej zakończeniu, osoby represjonowane w czasach PRL-u oraz weteranów poszkodowanych w misjach pokojowych poza granicami kraju.

Zbiórkę w naszej Szkole planujemy prowadzić od 03 grudnia do 12 grudnia 2018 roku.

 Zbieramy:


1) produkty z długim terminem przydatności np.: herbata, kawa, słodkości, owoce i warzywa w puszkach, konfitury i dżemy, konserwy mięsne i rybne, płatki śniadaniowe, cukier, olej , syropy, witaminy, kasza, ryż, bakalie, gotowe posiłki, soki, makarony, suche wędliny, sery etc.;

2) artykuły chemiczne i do higieny np.: kremy, szampony, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, płyny i proszki do prania, żele pod prysznic, pasta do zębów, środki czystości, koce, prześcieradła, ręczniki etc.

Informacji szczegółowych udzielają: Małgorzata Ostaszewicz i Elżbieta Dubiel

Drodzy Rodzice i Uczniowie, już po raz kolejny nasza szkoła jest zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym.  Akcja zorganizowana jest wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.  Prowadzimy zbiórkę, która ma na celu wsparcie chorych dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a niekiedy nawet społecznej, gdyż osoby te przebywają długotrwale na oddziałach szpitalnych. Ze zgromadzonych informacji wiemy, że najbardziej potrzebnymi przydatnymi rzeczami są: artykuły szkolne, słodycze i zabawki.
Na korytarzach szkolnych znajdują się plakaty informujące o zbiórce. Rzeczy, które zechcecie Państwo przekazać można przynosić do sali nr 103 na 1 piętrze w dniach od 13 do 21 grudnia 2018 roku. Osobą koordynującą przebieg akcji jest Pani Anna Czubak.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Wasza pomoc jest nieoceniona,  przynosi wiele radości i wywołuje uśmiech na ustach dzieci.

Z wyrazami szacunku i uznania Anna Czubak

Styczeń:

BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH- WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Nikt nie jest zobowiązany, by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz, o której warto pamiętać: SZACUNEK.”

– Autor nieznany

W dniu 10 stycznia 2019 r. klasy uczestniczyły w zajęciach  profilaktyczno-wychowawczych dotyczących tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich. Celem warsztatów było zwiększenie umiejętności budowania więzi z rówieśnikami i dorosłymi w oparciu o takie cechy jak: trwałość, głębia, satysfakcja, szacunek. Poprzez ćwiczenia i dyskusję dzieci miały możliwość zwiększenia świadomości siebie i własnych emocji niezbędnych do tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych oraz rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Program sfinansowany został przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie zajęć kierujemy do Pana dr. Ireneusza Siudema oraz Pani mgr Marleny Stradomskiej.

Pedagog szkolny

Sylwia Kuźma-Langford

SZKOLNE KOŁO CARITAS WZIĘŁO UDZIAŁ W VI GALI WOLONTARIUSZA

Dnia 19 stycznia 2019 r. członkowie Szkolnego Koła Caritas  wzięli udział w corocznym spotkaniu wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Lubelskiej. W czasie VI Gali Wolontariusza podsumowano działania i akcje szkolnych kół. Ksiądz Wiesław Kosicki- Dyrektor Lubelskiej Caritas  wręczył nam dyplom wyróżnienia za udział w Konkursie „Mam tę Moc” i podziękował za wytrwałość i poświęcenie w służbie na rzecz innych ludzi oraz zmienianie na lepsze otaczającego świata. Poznaliśmy wielu młodych ludzi, którzy pomagają innym i są autorami ciekawych projektów o charakterze dobroczynnym. Obejrzeliśmy też improwizowany spektakl teatralny i cieszyliśmy się wspólnotą stołu podczas obiadu. To wspaniałe, że możemy razem z innymi tworzyć długi łańcuch serc gotowych do pomocy. Ubogaceni z nowym entuzjazmem przystępujemy do kolejnych działań.

 

Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Pierwszej Pomocy, PCK i Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Organizator:

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.

Patronat Honorowy:

Dyrektor szkoły -Pan mgr Lucjan Miciuk,

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Lublinie

Partner konkursu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Cele konkursu:

– promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów;

– wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych;

– nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

– kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw, takich jak bezinteresowna pomoc, wolontariat.

Regulamin konkursu:

 • Przed rozpoczęciem konkursu proszę dokładnie przeczytać regulamin.
 • Na etapie międzyszkolnym rozwiązywany jest arkusz przygotowany przez organizatora konkursu.
 • W konkursie biorą udział uczniowie tworzący dwuosobową drużynę z danej szkoły.  
 • Przeznaczony jest on dla uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej.
 • Zakres sprawdzanej wiedzy:

* pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu, oparzeniach, odmrożeniach, utracie przytomności, urazach aparatu ruchu, krwotokach,  masaż serca, sztuczne oddychanie;

* działanie i rola CPR;

* PCK- historia powstania, działalność.

 • Konkurs składa się z dwóch etapów – teoretycznych:

* etap pierwszy -szkolny – rozegrany w danej szkole, w wyniku, którego zostaje wyłoniona drużyna reprezentująca szkołę w drugim etapie,

* etap drugi – międzyszkolny- rozegrany w Zespole Szkół nr 12.

 • Od drużyn podczas trwania etapów wymagana jest  praca samodzielna.
 • Do następnego etapu przechodzi para z najwyższą ilością punktów z każdej szkoły.

*jeżeli dojdzie do remisu między parami z tej samej szkoły, nauczyciel prowadzący etap szkolny zadaje pytania dodatkowe ustnie i para, która pierwsza poda poprawną odpowiedź przechodzi do następnego etapu*

 •  Zgłoszenie pary, która przejdzie do następnego etapu konkursu powinno zostać przesłane do dnia 26 lutego 2019 roku na e-mail malgorzata.ostaszewicz@zs12lublin.eu
 • Etap międzyszkolny odbędzie się 01.03.2019 roku, godzina zostanie podana po przesłaniu zgłoszenia.
 • Zgłoszenia do Konkursu powinny być dostarczone za pomocą załączonego do Regulaminu formularza (załącznik nr 1).
 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu, zobowiązując się jednocześnie do niezwłocznego powiadomienia uczestniczących weń szkół o ewentualnych zmianach.
 •  Informacji na temat konkursu udzielają Koordynatorzy konkursu:

p. Małgorzata Ostaszewicz tel. 664702480,

p. Monika Domańska tel. 609633873.

,,CYBERPRZEMOC” WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE UCZNIÓW KLAS 5-6 SP

Dzięki współpracy naszej Szkoły z Wydziałem ds. Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Lublin uczniowie klas 5-6 SP uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-wychowawczych ,,Cyberprzemoc”. Zajęcia miały na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w sieci. Z uwagi na liczne zagrożenia, jakie czyhają w cyberprzestrzeni na młodych ludzi, jak i wzrastający problem wykorzystywania wizerunku kolegów bądź koleżanek w celu dokuczania im, ważne jest, aby rodzice wspierali szkołę w działaniach mających na celu naukę swoich dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  z Internetu.

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Luty:

TOLERANCJA I AKCEPTACJA

Przez dwa dni (30.01.2019r. i 01.02.2019r.) w naszej szkole odbywały się warsztaty pt. “Tolerancja i Akceptacja” dla wszystkich klas V. Podczas zajęć poruszane były takie zagadnienia jak: mowa nienawiści i hejt, sposoby reagowania na hejt w Internecie oraz dyskryminacja.

Warsztaty były prowadzone przez pracownika PCK oddziału w Lublinie p. Kamila Raczyńskiego.

Dziękujemy za współpracę.

Koordynator:

Małgorzata Ostaszewicz

Gazetka z okazji 100 lat PCK

Ciekawe miejsca, ciekawe zawody…

Piękna przyroda, wspaniałe widoki, dzikie ptaki i zwierzęta oraz ciekawostki związane z zawodem leśnika. Te i inne atrakcje na lekcjach przyrody mogli usłyszeć i podziwiać uczniowie klas czwartych i drugich, z którymi spotkał się nasz gość p. Sławomir Wróbel pracownik Poleskiego Parku Narodowego.

Koordynator

Małgorzata Ostaszewicz

Kwiecień:

Organizator:

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.

Patronat Honorowy:

 Dyrektor szkoły -Pan mgr Lucjan Miciuk,

Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

 Partner konkursu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Jesteś fanem gier planszowych? A może chciałbyś nim zostać….  Weź udział

w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową!

Jeżeli w erze komputerów i konsoli zdarza Ci się jeszcze rzucać kostką i przesuwać pionki, albo masz pomysł na grę według własnych reguł – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Zapoznaj się z regulaminem, stwórz grę, w której ukażesz wartość zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej lub znaczenia ciszy dla zdrowia oraz znajomości chorób cywilizacyjnych.

Cele konkursu:

-Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.

– Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, chorób cywilizacyjnych oraz ciszy w życiu człowieka.

– Promowanie zapomnianej nieco rozrywki, jaką są gry planszowe.

– Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości.

Regulamin

Załącznik do regulaminu konkursu


Czerwiec:

UROCZYSTA GALA Z OKAZJI 100- LECIA PCK NA LUBELSZCZYŹNIE Z UDZIAŁEM NASZYCH WOLONTARIUSZY

6 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia PCK, w której naszą szkołę reprezentowało 30 wolontariuszy z klas: 8a, 3ga oraz 8c. Uczniowie pełnili bardzo ważne funkcje organizacyjne. Rangę gali podniosły ważne osoby ze świata polityki i kultury np. wiceprezydent m. Lublin dr Mariusz Banach, Lubelski Kurator Oświaty, przedstawiciele wojewody lubelskiego oraz liczni byli i obecni członkowie PCK.

Więcej informacji w zamieszczonych linkach:

https://kurierlubelski.pl/pck-swietuje-setne-urodziny-uroczysta-gala-z-medalami/ar/c1-14190317

https://lublin.tvp.pl/42968519/gala-z-okazji-setnej-rocznicy-pck

 

Opiekun szkolnego koła PCK:

Małgorzata Ostaszewicz

Skip to content