Zespół Szkół Nr 12

SZAFIRKI

Zestawienie działań realizowanych w grupie ”Szafirki” w miesiącu X – XII 2019 r. –

w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie

Lp.

Rodzaj zajęć

Obszar działalności

Termin realizacji

/ miesiąc lub konkretne daty/,

1.

Warsztaty Udzielania Pierwszej Pomocy z Misiem Edziem.

Profilaktyka

Bezpieczeństwo

01.10.2019 r.

2.

„Ady dobre rady” – rozmowa na temat dobrego zachowania. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie.

Bezpieczeństwo

31.09.2019 r.

3.

Poznajemy nasze emocje – tęsknota. Tęsknota – słuchania opowiadania G. Kasdepke i rozmowa na jego treści opowiadania.

Zdrowie psychiczne

02.10.2019 r.

4.

Co czujemy? Rozmowa z dziećmi na temat uczuć na podstawie obrazków, opisów zdarzeń, itp.

Rozwijanie umiejętności opisywania obrazków, wczuwania się w emocje innych.

Zdrowie psychiczne

02.10.2019 r.

5.

Buźki – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności przedstawiania emocji w formie schematów.

Zdrowie psychiczne

02.10.2019 r.

6.

Poznajemy jesień – wykorzystanie metody stymulacji polisensorycznej. Zabawy badawcze z wykorzystaniem zmysłów (smaku, węchu, wzroku, słuchu, dotyku). Świadome używanie zmysłów w poznawaniu rzeczywistości.

Zdrowe odżywianie

Zdrowie psychiczne

Bezpieczeństwo

03.10.2019 r.

7.

Nasze zmysły – zabawy doświadczalne.

Ćwiczenia uświadamiające znaczenie zmysłów w poznawaniu otoczenia.

Zdrowie psychiczne

Bezpieczeństwo

03.10.2019 r.

8.

Kłamczucha – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza Jana Brzechwy. Kształtowanie postawy bycia prawdomównym. Dostrzeganie przez dziecko różnic między fantazją a kłamstwem. Ćwiczenie pamięci.

Zdrowie psychiczne

04.01.2019 r.

9.

Czy warto mówić prawdę? – burza mózgów. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie kreatywnego myślenia.

Zdrowie psychiczne

04.01.2019 r.

10.

Ady dobre rady – rozmowa na temat dobrego zachowania.

Bezpieczeństwo

04.01.2019 r.

11.

„Nie rozmawiaj z obcymi” – rozmowa na temat inscenizacji. Omówienie zasad bezpiecznych kontaktów z osobami dorosłymi.

Zapoznanie dzieci z pojęciem „obcy”, „nieznajomy”. Wdrażanie do kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych.

Bezpieczeństwo

14.10.2019 r.

12.

„Ważne numery” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza „Znam zasady bezpieczeństwa” A. Laskowskiej. Przybliżenie dzieciom wiedzy na temat przydatności pojazdów specjalnych (karetka pogotowia, radiowóz policyjny, wóz strażacki). Poznanie numerów alarmowych: 997, 998, 999. Kształtowanie świadomości, w jakich sytuacjach należy korzystać z telefonów alarmowych (wybieranie numeru 112, podawanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania).

Bezpieczeństwo

15.10.2019 r.

13.

„Samochody specjalne” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem krążków.

Bezpieczeństwo

Aktywność fizyczna

15.10.2019 r.

14.

„Numer alarmowy 112” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy. Porządkowanie miejsca po zakończonej pracy.

Bezpieczeństwo

15.10.2019 r.

15.

„Co robić? Co robić? Panika nie pomoże!” – pokaz i ćwiczenia praktyczne w wybranych sytuacjach zagrożenia.. Poznanie wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu.

Bezpieczeństwo

15.10.2019 r.

16.

„Pomagamy w domu” – „burza mózgów, rozmowa na temat czasu spędzanego w domu z rodzicami . Wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie dzieci do uczestniczenia w życiu rodzinnym, rozwijanie umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.

Zdrowie psychiczne

16.10.2019 r.

17.

„Jakie upominki można przygotować najbliższym?”- rozmowa połączona z dyktandem graficznym. Rozwijanie więzi emocjonalnych z rodziną.

Zdrowie psychiczne

16.10.2019 r.

18.

„Idziemy na przyjęcie” – rozmowa na temat zasad zachowania się kulturalnego gościa połączona z tworzeniem kodeksu. Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się zarówno wśród dorosłych, jak i wśród rówieśników, zwrócenie uwagi na zasady, których należy przestrzegać na przyjęciu.

Bezpieczeństwo

17.10.2019 r.

19.

„Urodzinowe wpadki i wypadki” – zabawa tematyczna inspirowana wierszem. Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach. Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie mogą powodować ich niewłaściwe zachowanie się przy stole (oparzenia, zakrztuszenia, ból brzucha).

Bezpieczeństwo

17.10.2019 r.

20.

„Odważne przedszkolaki” – słuchanie opowiadania G. Kasdepke. Rozpoznawanie przez dzieci uczuć, takich jak: strach, lęk, oraz postaw, takich jak: odwaga, brawura, przechwalanie się.

Bezpieczeństwo

Zdrowie psychiczne

18.10.2019 r.

21.

„Album rodzinny” – – słuchanie wiersza T. Chwastek – Latuszek oraz rozmowa o rodzinie

na podstawie utworu i zdjęć z rodzinnych albumów.

Zdrowie psychiczne

21.10.2019 r.

22.

„Świat wokół mnie” – zabawa wizualizacyjna. Uświadamianie więzi między rodzeństwem. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w kontaktach społecznych.

Zdrowie psychiczne

22.10.2019 r.

23.

„Zajączek z rozbitego lusterka”- zapoznanie dzieci z treścią opowiadania Heleny Bechlerowej . Kształcenie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem i przewidywania następstw, kształcenie umiejętności ustalania odwracalności zmian. Poczucie winy i odpowiedzialność za swoje czyny.

Zdrowie psychiczne

Bezpieczeństwo

22.10.2019 r.

24.

Mój tata – rozmowa kierowana. Uświadamianie dzieciom wartości, jaką są więzi rodzinne, docenienie trudu pracy taty.

Zdrowie psychiczne

23.10.2019 r.

25.

W jaki sposób spędzamy czas z rodziną? – rozmowa na temat okoliczności organizowanych spotkań rodzinnych. Uświadamianie dzieciom wartości, jaką są więzi rodzinne.

Zdrowie psychiczne

25.10.2019 r.

26.

„Rodzinki” – scenki dramowe, praca w zespołach. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach.

Zdrowie psychiczne

25.10.2019 r.

27.

„O gościach, co na ucztę nie przyszli” – historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej. Zabawa inscenizowana inspirowana treścią opowiadania. Poszerzenie wiedzy dzieci o ptakach i ich migracji.

Działalność ekologiczna

31.10.2019 r.

28.

“Nie krzywdź – pokochaj…” – spotkanie edukacyjne z pracownikami Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

Działalność ekologiczna

15.10.2019

29.

„Sportowiec” – wizyta eksperta.

Aktywność fizyczna

12.11.2019 r.

30.

„Idealny Sportowiec „– zabawa dydaktyczna. Zwrócenie uwagi na korzystny wpływ uprawiania sportu dla zdrowia; zwrócenie uwagi na cechy dobrego sportowca t.j. wytrwałość, hart ducha, wytrzymałość itp

Aktywność fizyczna

12.11.2019 r.

31.

„Plakat o sporcie” – praca plastyczna,

Aktywność fizyczna

12.11.2019 r.

32.

„Kącik higieniczny/kosmetyczny” – stworzenie w sali kącika tematycznego.

Higiena

14.11.2019 r.

33.

„Piramida żywienia” – prezentacja

Zdrowe odżywianie

15.11.2019 r.

34.

„ Zdrowe – niezdrowe , Jakie informacje są na etykietach produktów żywnościowych? –”  – Zabawa dydaktyczna

Zdrowe odżywianie

15.11.2019 r.

35.

„Zielone smoothies” – zajęcia kulinarne z Rodzicem.

Zdrowe odżywianie

15.11.2019 r

36.

„Co wiemy o kotach” burza mózgów. Stworzenie siatki wiedzy o kotach.

Działalność ekologiczna

18.11.2019 r.

37.

Dzikie koty – prezentacja multimedialna.

Działalność ekologiczna

18.11.2019 r.

38.

„Bezpieczeństwo w sieci”. Rozmowa i obserwacja.

Bezpieczeństwo

19.11.2019 r.

39.

O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” słuchanie opowiadania H. Łochockiej, Poszerzanie wiadomości dzieci nt ptaków zimujących w kraju. Dostrzeganie potrzeby dokarmiania ptaków.

Działalność ekologiczna

25.11.2019 r.

40.

Ady dobre rady – czas na sen” – rozmowa kierowana na temat dobrego zachowania.

Bezpieczeństwo

26.11.2019 r.

41.

Domki zwierząt” – rozwiązywanie zagadek.

Działalność ekologiczna

27.11.2019 r.

42.

Czyje to głosy?” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie głosów ptaków.

Działalność ekologiczna

27.11.2019 r.

43.

Co to za ptak ?” – spacer połączony z obserwacją ptaków w ogrodzie przedszkolnym.

Działalność ekologiczna

27.11.2019 r.

44.

Ważne wiadomości o zwierzętach” – pogadanka. Poszerzanie wiadomości nt jeża.

Działalność ekologiczna

28.11.2019 r.

45.

Nory, norki i inne legowiska” – zabawa dydaktyczna utrwalająca wiadomości.

Działalność ekologiczna

29.11.2019 r.

46.

Udział w Festiwalu podsumowującym działania związane z uzyskaniem Certyfikatu Wojewódzkiego “Przedszkola Promującego Zdrowie”

03.12.2019 r.

47.

Żywioły – rozmowa kierowana. Rozbudzanie świadomości istnienia sił natury i wynikających z nich zagrożeń.

Rozumienie potrzeby niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez żywioły, np. powodzie, pożary.

Działalność ekologiczna

Bezpieczeństwo

09.12.2019 r.

48.

Powietrze – swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego powietrze jest nam potrzebne do życia?

Działalność ekologiczna

09.12.2019 r.

49.

Jak wygląda powietrze? – zabawa badawcza – poznawanie wybranych właściwości powietrza

Działalność ekologiczna

09.12.2019 r.

50.

Ostrożnie ogień! – zabawa badawcza.

Bezpieczeństwo

10.12.2019 r.

51.

Woda potrzebna jest do życia– opowiadanie.

Działalność ekologiczna

11.12.2019 r.

52.

Co pływa, a co tonie? – zabawa badawcza.

Działalność ekologiczna

11.12.2019 r.

53.

Ziemia – zabawa badawcza.

Działalność ekologiczna

12.12.2019 r.

54.

Cuda w ziemi– zabawa dydaktyczna. Dostrzeganie bogactw naturalnych ziemi

Działalność ekologiczna

12.12.2019 r.

55.

„Jakie to drzewo?” – odkrywanki obrazkowe na podstawie wierszy W. Ścisłowskiego. Poznawanie nazw gatunkowych wybranych drzew iglastych.

Działalność ekologiczna

27.12.2018 r.

56.

„Gniazdko wśród śniegu” – opowiadanie ilustrowane obrazkami.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Poznawanie zwierząt żywiących się nasionami szyszek: krzyżodziób, wiewiórka. Dostrzeganie prostych zależności w świecie przyrody.

Działalność ekologiczna

27.12.2018 r.

57.

„Szkółka leśna” – film edukacyjny. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Działalność ekologiczna

27.12.2018 r.

58.

„Drzewa iglaste w naszym otoczeniu” – zabawa przyrodnicza.

Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych rosnących w ogrodzie przedszkolnym.

Działalność ekologiczna

27.12.2018 r.

Skip to content