Zespół Szkół Nr 12

KWIECIEŃ/MAJ

ZDROWE ODŻYWIANIE

 • ” Wspólne śniadanko daje moc i integruje grupę ” – Samodzielne wykonanie śniadania ze zdrowych produktów: pieczywo pełnoziarniste, masło, nabiał, chuda wędlina, warzywa. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nożem, podczas smarowania pieczywa, komponowanie zdrowej, kolorowej, warzywnej kanapki. Stwarzanie okazji do sukcesu. prawidłowe żywienie, nauka dbałości o czystość, promowanie zdrowego stylu życia. Podczas przygotowania wspólnego posiłku dzieci uczą się kulturalnej komunikacji, proszenia i dziękowania za pomoc. (grupa „Gwiazdeczki” i „Stokrotki”).
 • Codzienne picie wody oraz spożywanie warzyw i owoców we wszystkich grupach.
 • „Sok przez cały rok” – cykliczne przygotowywanie i wspólna degustacja soków owocowo – warzywnych (grupa „Koniczynki”

 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest gimnastyka poranna między innymi według zestawu ćwiczeń K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”. Dodatkowo realizujemy ćwiczenia gimnastyczne – metoda zdaniowa oraz metody niekonwencjonalne (R. Labana, W. Scherborne, A. i M. Kniessów, K. Orffa) – zgodnie z planowaniem miesięcznym (dwa razy w tygodniu)
 • Spacery na świeżym powietrzu.
 • Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego oraz naturalnego ukształtowania terenu
 • Cykliczny udział w zajęciach ruchowych/ćwiczeniach porannych.

Korzyści:  poprawę samopoczucia,  wyższą samoocenę,  lepszą koncentrację, więcej energii, większą motywację, która przełoży się na wszystkie inne czynności wykonywane w ciągu dnia.

PROFILAKTYKA

 • Działania profilaktyczne prowadzone przez stomatologa, zgodnie z wyborem i decyzją rodziców.
 • Wietrzenie sali przedszkolne.
 • Codzienne mycie zębów.
 • Spacery na świeżym powietrzu – dotlenienie organizmu, hartowanie, obserwacje przyrodnicze
 • „Kąciki wody” w każdej sali przedszkolnej.
 • „Zdrowie w umowie” – utrwalenie Hymnu Przedszkolaka.
 • Relaksacja po obiedzie – odpoczynek podczas którego słuchają opowiadań czytanych przez nauczyciela m.in. „Wielka księga emocji”, „Od złości do radości” . Dzieci słuchają również audiobooków np. opowiadania autorska Grzegorza Kasdebke. Celem działań jest wprowadzenie w relaks, odpoczynek który wpływa na funkcjonowanie dziecka, oraz odbiór informacji i nawiązywanie kontaktu.

ZDROWIE PSYCHICZNE

 • Emocje – nazywamy swoje uczucia. Dzieci podejmują próby nazywania emocji, naśladują mimiką, gestem, postawą ciała. Znajdują sposoby na radzenie sobie ze smutkiem. (Wszystkie grupy)

Korzyści: Sytuacje teatralne dają nam okazję do rozmów z dziećmi na temat uczuć, emocji, oraz motywów działania. Wszelkiego rodzaju teatrzyki, w których wykorzystuje się zarówno kukiełki jak i pacynki, wyzwalają aktywność twórczą, często przełamują barierę lęku, oraz nieśmiałości u wielu dzieci.

 • Rytuał dnia codziennego (tablica emocji) „Jestem…, ponieważ…” – rundka w kręgu – graficzna rejestracja stanu emocjonalnego dzieci za pomocą emotikonów
 • relaksacja poobiednia – muzyka klasyczna i relaksacyjna z wizualizacją (wyciszenie, odpoczynek, wyzwalanie pozytywnych emocji, odreagowywanie napięć)
 • zorganizowanie „Kącika ciszy” w sali przedszkolnej
 • wprowadzenie piosenki „Nasze emocje” (tekst autorski)
 • scenki pantomimiczne „Emocje są w nas” – ( „Koniczynki” i „Dzwoneczki”)

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

 • zbieranie plastikowych nakrętek – cały rok
 • zbieranie nieużytków – wykorzystanie w różnorodnych działaniach: cały rok
Skip to content