Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji do klas pierwszych.

POTWIERDZENIE WOLI

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, którzy od września 2021 r. rozpoczną naukę szkolną nie składają dokumentu potwierdzenia woli.

 

Szanowni Rodzice,

Na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w panelu kandydata po zalogowaniu się do systemu, zobaczycie Państwo informację o AKCEPTACJI ZGŁOSZENIA co jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych i zakwalifikowaniem się dziecka do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji,

Z poważaniem

wicedyrektor szkoły

Aneta Dams

 

Nabór do szkoły podstawowej

 

Szanowni Rodzice!

Poniżej przedstawiamy terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem:

Termin: od 1 marca 2021r. do 12 marca 2021r.

Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Aby dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym należy wcisnąć przycisk Zgłoś kandydaturę.
Po wpisaniu nr PESEL system sprawdzi, czy Państwa dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły i pozwoli uzupełnić wniosek zgłoszeniowy.

Jeżeli numer PESEL dziecka nie jest ujęty w rejestrze systemu informatycznego (np. dziecko nie jest zameldowane w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą obwodową.

Wypełniony w systemie wniosek zgłoszeniowy należy podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej poprzez pozostawienie dokumentów w urnie „REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA” umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do szkoły.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Termin: 19 marca 2021r., godz. 12:00
Publikacja listy kandydatów:
, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, informacja dostępna będzie w systemie po zalogowaniu się na konto kandydata
.

1 Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2021/2022 określa:

Zarządzenie nr 6/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:
Zarządzenie nr 6/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem:
Terminy zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych

 

2 Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Link do uchwały:
Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Link do obwieszczenia PML:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

 

 

Skip to content