Zespół Szkół Nr 12

Wykaz podręczników

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 W LUBLINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W LUBLINIE

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

KLASA I

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

1. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/1/2017

 

 

2. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 2.  Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/1/2017

 

 

3. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 3.   Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/2/2017

 

 

4. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/2/2017

 

5. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

790/1/2017

 

 

6. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

790/2/2017
Edukacja wczesnoszkolna

 

 

7. Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

8. Elementarz odkrywców. Klasa 1,

Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1,2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

9. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii

Elementarz odkrywców. Klasa 1.

Elżbieta Kacprzak

 

 

10. Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej

Grażyna Wójcicka

 

 

11. Elementarz odkrywców. Klasa 1, Dzień odkrywców Ćwiczenia.

Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

 

12. Elementarz odkrywców. Klasa 1. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

13. Elementarz odkrywców. Klasa 1. Teczka artysty. Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Witold Vargas

 

14. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD

Informatyka Klasa 1

Michał Keska

 

Język angielski

 

 

Wydawnictwo Oxford

 

1.  Shine On! Szkoła podstawowa. Oxford. Klasa 1.  Podręcznik. Banman Sileci Suzan, Jackson Patrick

 

1093/1/2020

 

2. Shine On! Oxford. Zeszyt ćwiczeń. Banman Sileci Suzan, Jackson Patrick

 

 

Religia

 

 

„BÓG NASZYM OJCEM” – ks. Piotr Goliszek

 

 

AZ-11-01/18-LU-3/20

 

 

 

KLASA II

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

1. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/3/2018

 

 

2. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 2.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

 

 

 

790/3/2018

 

 

3. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 3.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

790/4/2018

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

4. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/4/2018

 

 

5. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

790/3/2018

 

 

6. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

790/4/2018

 

 

7. Elementarz odkrywców. Klasa 2, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

8. Elementarz odkrywców. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1. Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

9. Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne Klasa 2

Elżbieta Kacprzak

 

 

10. Elementarz odkrywców. Klasa 2. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

11. Elementarz odkrywców. Klasa 2. Teczka artysty.

Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

 

 

12. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa 2

Michał Kęska

Język angielski

 

 

Wydawnictwo PEARSON

 

1. New English Adventure – Poziom 2

Podręcznik .Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz

 

819/2/2018

 

2. New English Adventure – Poziom 2

Zeszyt ćwiczeń. Viv Lambert, Anne Worrall

 

Religia

 

 

Wydawnictwo Gaudium

 

 

„Bóg daje nam Jezusa” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

AZ-12-01/18-LU-8/21

 

KLASA III

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

1. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/5/2019

 

 

2. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

790/5/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

3. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/6/2019

 

 

4. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna       

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

 

790/6/2019

 

 

5. Elementarz odkrywców. Klasa 3, Edukacja matematyczna, część 1

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

 

790/5/2019

 

 

6. Elementarz odkrywców. Klasa 3, Edukacja matematyczna, część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

 

790/6/2019

 

 

7. Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1, 2,3,4.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk,

Joanna Winiecka-Nowak

 

8. Elementarz odkrywców. Klasa 3,

Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1,2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

 

 

 

9. Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne Klasa 3

Elżbieta Kacprzak

 

 

10. Elementarz odkrywców. Klasa 3. Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

11. Elementarz odkrywców. Klasa 3. Teczka artysty.

Edukacja plastyczno-techniczna

Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas

 

 

12. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa 3

Michał Kęska

 

Język angielski

 

 

Wydawnictwo PEARSON

 

1. New English Adventure – Poziom 3

Podręcznik. Tessa Lochowski, Anne Worrall

 

 

819/3/2019

2. New English Adventure – Poziom 3

Zeszyt ćwiczeń. Tessa Lochowski, Anne Worrall

 

 

 

819/3/2019

Religia

 

 

Wydawnictwo Gaudium

 

 

„Jezus przychodzi do nas” – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

AZ-13-01/18-LU-20/22

 

KLASA IV

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych w klasie IV Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer dopuszczenia przez MEN
Język  polski

 

„Słowa z uśmiechem” –  E. Horwath, A. Żegleń

Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur, ćwiczenia redakcyjne.

wyd. WSiP

 

861/1/2017
Język angielski

 

Nick Beare „Brainy” dla klasy 4

Zeszyt ćwiczeń Katherine Stannett „Brainy” wyd. Macmillan

 

831/1/2017
Historia

 

„Historia kl. IV” –  W. Kalwat, M. Lis

wyd. WSiP

 

882/1/2017
Przyroda

 

„Poznajemy przyrodę klasa 4” A.Romańska, J.Gadomska, K.Przybysz wyd. WSiP

 

 

1168/1/2023
Matematyka

 

„Matematyka w Punkt”

Dr E.Mrożek, W. Figurska-Zięba, A. Szklarska wyd. WSiP

 

1172/1/2023
Informatyka

 

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej IV” – Grażyna Koba

wyd. MiGra

 

806/1/2023
Religia

 

” Chcę żyć z Jezusem” – podręcznik i karty pracy Red: Ks. Piotr Goliszek Wydawnictwo Gaudium AZ-14-01/18-LU-17/23
Technika

 

„Jak to działa?” podręcznik dla klasy 4 – Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd. Nowa Era

 

295/1/2017
Plastyka

 

Podręcznik do plastyki 4

S. K. Stopczyk, B. Neubart

wyd. WSiP

 

779/1/2017
Muzyka

 

„Klucz do muzyki” – U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

wyd. WSiP

858/1/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie” – podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej, T Król + ćwiczenia

wyd.  Rubikon

 920/3/2019

 

 

KLASA V

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

w klasie V

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Język  polski

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  „SŁOWA Z UŚMIECHEM – Literatura i kultura” „SŁOWA Z UŚMIECHEM  – Nauka o języku i ortografia”  plus ćwiczenia – E. Horwath, A. Żegleń

wyd. WSiP

 

861/3/2018

861/4/2018

Język angielski

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Brainy 5” Nick Beare, wyd. Macmillan

 

831/2/2018
Historia

 

Podręcznik dla klasy piątej ”Historia” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Płomińska – Mieloch,  wyd.WSiP

 

882/2/2018
Biologia

 

Podręcznik  dla klasy 5 „PULS ŻYCIA 5” – M. Sęktas, J. Stawarz,

wyd. Nowa Era

 

844/1/2018
Geografia

 

„Planeta Nowa 5” –  Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej – R. Malarz, F. Szlajfer, T. Rachwał, Z. Znaniewicz. Nowa Era

 

906/1/2018
Matematyka

 

Podręcznik „MATEMATYKA Z PLUSEM 5” – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – zeszyt ćwiczeń wersja B  wyd. GWO

 

780/2/2018
Informatyka

 

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej V” – Grażyna Koba   wyd. MiGra

 

806/2/2018
Religia

 

„Bóg poszukuje człowieka” – ks. W. Janiga AZ-21-01/18-LU-2/20
Zajęcia techniczne „Jak to działa?” podręcznik dla klasy 5 – Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd. Nowa Era 295/2/2010/2015
Plastyka

 

„Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej” –

S. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus – Borkowska,  podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej,

wyd. WSiP

 

779/2/2018
Muzyka

 

„KLUCZ DO MUZYKI” – U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysik –  podręcznik

wyd. WSiP

 

858/2/2018
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej,

 T. Król

wyd. Rubikon 2014

 

 920/3/2019

 

 

KLASA VI

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

w klasie VI

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Język  polski

 

Podręcznik „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura” E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” E. Horwath, A. Żegleń

Wyd. WSiP

 

861/5/2019

 

 

861/6/2019

Język angielski

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Brainy 6” Nick Beare, wyd. Macmillan  

      831/3/2019

Historia

 

Podręcznik „Historia” – I. Kąkolewski, K. Kowalewski,

A. Płomińska – Mieloch

wyd. WSiP

 

882/2/2018
Biologia

 

Podręcznik „Puls życia dla klasy6” – Joanna Stawarz

Wyd. Nowa Era

844/2/2019
Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej – T. Rachwał,

R. Malarz, D. Szczypiński

Wyd. Nowa Era

 

906/2/2019

 

Matematyka

 

Matematyka z plusem 6 –Podręcznik na rok szkolny 2019/2020”: -podręcznik i ćwiczenia M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Wyd. GWO 780/3/2019
Informatyka

 

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej VI” – Grażyna Koba   wyd. MiGra 806/3/2022
Religia

 

JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga  KARTY PRACY- Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

 

AZ-23-01/10-LU-2/14
Technika

 

„Technika na co dzień” E. Bubak, E. Królicka, M. Duda wyd. WSiP

 

850/2/2017
Plastyka

 

„Plastyka” –podręcznika dla klas6 –S. K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus -Borkowska wyd. WSiP

 

779/3/2019
Muzyka „Klucz do muzyki” podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej, U. Smoczyńska, K. Jakóbczak –Drążek, A. Sołtysik wyd. WSiP

 

858/3/2019

 

KLASA VII

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Język  polski

 

“Myśli i słowa”.

Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur, ćwiczenia redakcyjne.

wyd. WSiP

 

895/1/2017

 

Język angielski

 

„Repetytorium  ósmoklasisty – część 1 dla klasy 7” – Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles

Zeszyt ćwiczeń: „Repetytorium ósmoklasisty – cześć 1” – Karolina Kotorowicz

wyd. Macmillan

 

1100/1/2020
Język niemiecki

 

“aha! Neu”, autor: A. Potapowicz, K. Tkaczyk, + ćwiczenia klasa 8

wyd. WSiP

 

798/2/2017
Język hiszpański

 

“Explora 1” + ćwiczenia

wyd. Draco

 

851/1/2017
Historia

 

„Historia kl.7” –  I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A.  Plumińska Mieloch

wyd. WSiP

 

882/4/2017
Biologia

 

„Biologia bez tajemnic” J. Idziak, O. Dycewicz, K. Narewska-Prella wyd. WSiP

 

1169/3/2023
Chemia

 

„Chemia nowej ery”  klasa 7 –

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Wyd. Nowa Era

 

785/1/2017
Matematyka

 

„Matematyka w punkt” dr E. Mrożek, W. Figurska-Zięba, A. Szklarska wyd. WSiP 1172/4/2023
Informatyka

 

„ Informatyka 7” – W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski

Wyd. WSiP

 

807/1/2017
Fizyka

 

„Spotkania z fizyką” G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

Wyd. Nowa Era

 

885/1/2017
Religia

 

BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga KARTY PRACY- Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

AZ-23-01/18-LU-12/22
Plastyka

 

Podręcznik do plastyki dla kl. 7

S.K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chokaścińska

wyd. WSiP

 

779/4/2017
Muzyka

 

„Klucz do muzyki kl 7 szkoły podstawowej” – K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik,

W. Sołtysik

wyd. WSiP

 

858/4/2017
Geografia „Planeta nowa” kl.7 – R. Malarz, M. Szubert

wyd. Nowa Era

 

906/3/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – podręcznik dla klasie 7 szkoły podstawowej, T. Król

Wyd. Rubikon

 

 920/3/2019

 

 

 

KLASA VIII

Rodzaj zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Numer  dopuszczenia przez MEN
Język  polski

 

“Myśli i słowa” – E. Nowak, J. Gaweł. Podręczniki, ćwiczenia i zeszyty lektur

wyd. WSiP

 

895/2/2018
Język angielski

 

Repetytorium Ósmoklasisty z ćwiczeniami część druga wyd. Macmillan

 

1100/1/2020

 

Język niemiecki

 

“aha! Neu”, autor: A. Potapowicz, K. Tkaczyk, + ćwiczenia klasa8

wyd. WSiP

 

798/2/2017
Język hiszpański

 

“Explora 2” wyd. Draco + ćwiczenia

 

851/1/2017
Historia

 

„Historia kl.8” – W.Kalwat, P.Szlanta, A. Zawistowski

wyd. WSiP

 

882/5/2018
Biologia

 

„Puls życia 8” – B. Songin, A. Boczarowski, M. Sęktas  wyd. Nowa Era

 

844/3/2018
Chemia

 

„Chemia Nowej Ery”  klasa 8 –

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Wyd. Nowa Era

 

785/2/2018
Matematyka

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem 8” – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński wyd. GWO

 

780/5/2018
Informatyka

 

„Informatyka 8” – W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski wyd. WSiP

 

807/5/2018
Fizyka

 

„Spotkania z fizyką”  dla klasy 8  G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska

Wyd. Nowa Era

 

     885/2/2018
Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” – I. Janicka, A. Janicki, T. Maćkowski – podręcznik wyd. Nowa Era

 

874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” – J. Słomka, podręcznik, wyd. Nowa Era 846/2017
Geografia „Planeta nowa” kl.8 – T. Rachwał, D. Szczypiński  wyd. Nowa Era

 

906/4/2017
Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” – podręcznik dla klasie 8 szkoły podstawowej, T. Król

Wyd. Rubikon

 

 920/3/2019

 

Religia „Moca Ducha Świętego przemieniamy świat”-podręcznik i karty pracy Red: Ks. Waldemar Janiga Wydawnictwo Gaudium AZ-24-01/18-LU-16/23

 

 

 

Skip to content