„Przedsiębiorcze Dzieciaki 2020” w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

Z przyjemnością informuję, że klasa II g będzie reprezentowała Zespół Szkół nr 12 w Lublinie w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki 2020″. Jest to cykl działań o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Organizatorem jest Urząd Miasta Lublin oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Główne cele projektu:

  1. Kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
  2. Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
  3. Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
  4. Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

W ramach projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki” zostanie przeprowadzonych 15 cykli bezpłatnych warsztatów. Każdy cykl składa się z pięciu tematycznych spotkań:

  1. „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
  2. „Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”
  3. „Moja pasja, talent”
  4. „Wizyta w firmie”
  5. „Zakładamy własną firmę – eksperyment”

Na potrzeby zajęć z dziećmi wykorzystywana będzie postać biznesowego Koziołka, który będzie towarzyszył dzieciom przez okres realizacji projektu w szkole. Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego, które odbędzie się na początku czerwca 2020 roku. Wezmą w nim udział dzieci i nauczyciele realizujący projekt, przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lubelskie firmy i osoby działające w sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania każda grupa dzieci w ramach warsztatu  przygotowuje fragment makiety Lublina, która zostaje wyeksponowana w miejskim Ratuszu. W ramach działań, dotyczących promowania kultury przedsiębiorczości zostają również przeprowadzone dodatkowe spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej przez:  Narodowy Bank Polski, który w swoim oddziale w Lublinie realizuje zajęcia z tematyki oszczędzania i działalności banku centralnego dla dzieci, Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, które realizują warsztaty dla nauczycieli i studentów, biorących udział w projekcie i Urząd Miasta, który będzie prezentował gospodarczy wizerunek Lublina.

Koordynator Marzanna Lebedziuk

Skip to content