Zespół Szkół Nr 12

Informacje

REWALIDACJA (łac. re – znów, validus – mocny) oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działania skierowane na osoby niepełnosprawne. Polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.
Rewalidacja jest bardzo ważnym elementem pomocy udzielanej uczniom w naszej szkole w ramach kształcenia specjalnego. Zajęcia te realizowane są z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach rewalidacji prowadzimy:
• Terapię Integracji Sensorycznej
• Terapię pedagogiczną
• Terapię neurologopedyczną
• Trening Umiejętności Społecznych
• Trening Umiejętności Życiowych
• Trening Umiejętności Dnia Codziennego
• Logorytmikę
• Kinezyterapię
• Masaże
• Gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną
• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• Zajęcia ruchowo – naśladowcze
• Terapię ręki
• Sportoterapię – gra zespołowa Boccia
• Smyko – Multisensorykę ®️
• Sensoplastykę
• Zajęcia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Zajęcia metodą Knillów
• Zajęcia z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
• Zajęcia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Arteterapię
• Muzykoterapię
• Bajkoterapię
• Relaksację
• Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej

W pracy z uczniami z niepełnosprawnościami szczególne znaczenie mają dla nas metody umożliwiające naukę przez działanie i bezpośrednie doświadczanie, wykorzystujące ruch i funkcjonowanie zmysłów. Przy doborze metod pracy uwzględniamy przede wszystkim potrzeby i możliwości uczniów oraz cele, które chcemy osiągnąć.
Podczas rewalidacji realizujemy różnorodne cele, min.:
1. Usprawnianie zaburzonych/deficytowych funkcji.
2. Maksymalne rozwijanie mocnych stron uczniów.
3. Doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
4. Wspieranie rozwoju emocjonalnego.
5. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej.
6. Usprawnianie funkcji słuchowo – językowych.
7. Usprawnianie spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej.
8. Doskonalenie umiejętności / przygotowanie do czytania i pisania.
9. Doskonalenie umiejętności matematycznych.
10. Doskonalenie logicznego myślenia.
11. Poprawa koncentracji uwagi i tempa pracy.
12. Stymulacja polisensoryczna.
13. Usprawnianie pod kątem fizycznym
14. Profilaktyka wad postawy (wady kręgosłupa, wady ortopedyczne).
15. Włączanie środowiska rodzinnego w proces terapeutyczno-edukacyjny.
Posiadamy nowoczesną bazę do prowadzenia zajęć rewalidacji, tworzą ją:
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – nowoczesna, doskonale wyposażona, pozwala na prowadzenie wielokierunkowych zajęć oraz stymulacji wielozmysłowej. Została ona utworzona przy wparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Znajdują się w niej :
• duże tuby świetlne ledowe sterowane zdalnie
• podświetlana wodna ściana bąbelkowa sterowana zdalnie
• lustrzane panele akrylowe
• 2 stelaże do podwiesi
• zjeżdżalnia rolkowa
• ścianka wspinaczkowa
• podgrzewane łóżko wodne
• suchy basen z piłkami
• sprzęt podwieszany (hamak terapeutyczny, T – huśtawka, huśtawka – bocianie gniazdo, duża dętka, ławka, parówka, obręcze, belka – konik, helikoptery)
• 2 tyrolki do zjeżdżania
• kołyska
• maglownica
• deskorolki terapeutyczne
• beczki
• deska rotacyjna
• stolik z piaskiem kinetycznym
• liczny drobny sprzęt sensoryczny (dyski, maty, krążki, liny itp.)
• kołdry obciążeniowe
• piłki gimnastyczne
• drabinka typu BenchK
• ławki gimnastyczne
DWIE SALE TERAPEUTYCZNE przeznaczone dla terapeutów i pedagoga specjalnego – dostosowane do potrzeb min. terapii pedagogicznej, logopedycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, terapii ręki oraz różnego rodzaju aktywności wykonywanych przy stolikach. Zostały one dostosowane zarówno dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego, jak również dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w celu niwelowania wszelkich deficytów wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
MAŁA SALA GIMNASTYCZNA jest wykorzystywana do usprawniania ruchowego. Znajdują się w niej drabinki i ławeczki do ćwiczeń oraz przestrzeń do różnego rodzaju aktywności: gry w Boccię, jazdy na rowerach terapeutycznych, torów przeszkód, ćwiczeń gimnastycznych, czy gier swobodnych różnego typu.

Skip to content