Zespół Szkół Nr 12
strona

I MIĘDZYSZKOLNA KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA

Zespół Szkół nr 12, we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, podjął zdecydowane działania, by stać się realnym liderem działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży miasta Lublina. Organizowany we wrześniu Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny zapoczątkował cykl wydarzeń, których głównym celem jestprzeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza alkoholowym, narkomanii oraz behawioralnych, promocja zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego.  Szkoła posiada nowoczesną bazę lokalową i dlatego właśnie tutaj zaplanowano kolejną inicjatywę: I Międzyszkolną Konferencję Profilaktyczną, która odbyła się 18 listopada 2022 r.Wspierająca Dyrekcja, aktywna kadra i chętni do współpracy Rodzice postanowili zjednoczyć swoje działania, by skutecznie kierować uwagę dzieci i młodzieży na kształtowanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie talentów i zainteresowań, aby te aktywnościstały się alternatywą dla podejmowania zachowań ryzykownych. W tym celu do placówki zostali zaproszeni eksperci, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu potrafili interesującoprzedstawić kluczowe zagadnienia, wywołać emocje a przede wszystkim wskazać kierunki działań, by w zdecydowany sposób zapobiegać uzależnieniom i promować aktywności, które będą służyły zdrowiu i rozwijaniu właściwej postawy życiowej młodych ludzi.

Przybyłych gości z lubelskich placówek oświatowych powitał Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 pan Lucjan Miciuk. Następnie wspólnie z delegatami Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin wręczył dyplomy i nagrody laureatom Konkursu Profilaktycznego. Zadaniem uczestników było wykonanie filmu promującego zdrowy styl życia wolny od używek. I miejsce w Konkursie zdobył uczeń klasy drugiej Jakub Lipiński, II miejsce przypadło także uczniowi klasy drugiej Szymonowi Wnukowi, III miejsce zajęła Julia Piskorska, uczennica klasy pierwszej, zaś wyróżnienie otrzymał Emil Piwowarski, uczeń klasy piątej. Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

Nagrodzone filmy można obejrzeć poniżej.

Miejsce I.

Miejsce II.

Miejsce III.

Następnie głos zabrali prelegenci:

 1. Pan Aleksander Sławiński, lekarz, absolwent Zespołu Szkół nr 12 w Lublinieprezentujący temat„Alkohol, narkotyki i uzależnienia behawioralne jako czynniki zagrażające zdrowiu dzieci
  i młodzieży”.
 2. Pani Jolanta Smolak Specjalista terapii, pracownik MONAR, prezentująca temat„Skuteczna profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych w szkołach.
 3. Pani Emilia Lipińska, prezes Fundacji Dwa Ognie prezentująca temat „Rozwijanie zainteresowań jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne”.
 4. Dr Grzegorz Orłowski, pracownik naukowy Katedry Nauk o Rodzinie KULprezentujący temat„Obserwacja środowiska rodzinnego dzieci i młodzieży w celu szybkiego diagnozowania osób zagrożonych, do których powinna być w pierwszej kolejności kierowana działalność profilaktyczna”.
 5. Pani Monika Łukomska-Dietrich coach, trener, edukator i terapeuta, współpracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachprezentująca temat„Kierunki profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków lub czynników behawioralnych”.

Część wykładową podsumowała krótka prezentacja programu „Domowi detektywi”, skutecznego narzędzia, którego głównym celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.Wszystkie wykłady zostały zarejestrowane w formie audiowizualnej, by mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób zainteresowanych nowoczesnym podejściem do profilaktyki.

W kolejnej części Konferencji uczestnicy mieli do wyboru część warsztatową. Do dyspozycji byli:

 1. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie: pokaz
  z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli wraz z profilaktyką dotyczącą napojów energetycznych, palenia tytoniu, e-papierosów i innych współczesnych zagrożeń.
 2. Studenci medycyny reprezentujący organizację IFMSA-Poland pod kierunkiem Andrzeja Zuzaka: rozwijanie zainteresowań medycyną, pierwsza pomoc przy zatruciach substancjami psychoaktywnymi, pokazy ratownictwa medycznego, uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, profilaktyka uzależnień behawioralnych.
 3. Pan Michał Namiota, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz międzynarodowy sędzia sportowej dyscypliny paraolimpijskiej BOCCIA, która jest szansą na rozwój zainteresowań dla dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Pani Monika Domańska, biolog Zespołu Szkół nr 12: rozwijanie zainteresowań biologicznych, praca z mikroskopem, pokaz wyposażenia apteczki szkolnej.
 5. Pani Katarzyna Kurowska, szkoleniowiec, autorka programów edukacyjnych z elementami neurobiologii, neurodydaktyki oraz integracji sensorycznej: trening KUM – Koncentracja Uwaga Motoryka.
 6. Pani Anna Tuczyńska, psycholog Zespołu Szkół nr 12: trening biofeedback jako element profilaktyki uzależnień.
 7. Komenda Miejska Policji w Lublinie: prezentacja programu „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”.

Po części warsztatowej uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami w trakcie panelu dyskusyjnego. Konferencja została zaplanowana jako wydarzenie cykliczne. W następnych latach będzie kontynuacja w postaci kolejnych edycji wydarzenia,  by działania profilaktyczne mogły być prowadzone długofalowo, a tym samym znacznie zwiększyła się ich skuteczność.

Konferencję prowadził znakomity duet konferansjerski: pani Angelika Kawecka i Agnieszka Rzedzicka, nauczycielki Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Autorem filmów jest Studio IntenseColour, zaś o nagłośnienie i oświetlenie zadbał pan Emil Zieleńczuk (DJ Emilio).

Wszystkim uczestnikom i osobom, które pomagały w organizacji wydarzenia serdecznie z całego serca dziękujemy.

Galeria

Wszystkim uczestnikom i osobom, które pomagały w organizacji wydarzenia serdecznie z całego serca dziękujemy.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Koordynatorzy:

Marzanna Lebedziuk

Angelika Kawecka

Agnieszka Rzedzicka

Monika Domańska

Jacek Kasperski

Anna Tuczyńska

Michał Namiota

Skip to content