Zespół Szkół Nr 12

100-lecie szkoły

9 czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie mieszcząca się w ZS nr 12 obchodziła jubileusz stulecia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele p.w. św. Stanisława BM w Lublinie, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Ryszard Karpiński.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy w uroczystym przemarszu z pocztem sztandarowym, w asyście Orkiestry Wojska Polskiego udali się do gmachu ZS nr 12 w Lublinie. Tam rozpoczęły się oficjalne uroczystości jubileuszowe, nad którymi Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Część oficjalną poprowadził Dyrektor ZS nr 12 w Lublinie Lucjan Miciuk. Uczestniczyli w niej między innymi: Jego Ekscelencja ks. Biskup Ryszard Karpiński, dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin) jako współgospodarz wydarzenia, prof. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski), Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty), Ewa Dumkiewicz – Sprawka (Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania), Jadwiga Mach (Doradca Prezydenta ds. Rodziny, mieszkanka Dzielnicy Sławin), rodzice, byli nauczyciele, absolwenci oraz społeczność szkolna. Ponadto swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele wielu placówek oświatowych z terenu miasta i instytucji wspierających Szkołę oraz organizacji. W trakcie Jubileuszu miała również miejsce ceremonia przekazania nowego Sztandaru SP nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie, ufundowanego przez Radę Rodziców. Na ręce Dyrektora Lucjana Miciuka Prezydent Miasta Lublin oraz Wojewoda Lubelski złożyli Medale Okolicznościowe. Owacjami na stojąco wyróżniono akademię przygotowaną pod kierunkiem Katarzyny Mazur (wicedyrektora ZS nr 12 w Lublinie). Uczniowie zaprezentowali w niej stuletnią historię Szkoły, przywołali postaci związane z jej przeszłością, a także złożyli hołd byłym i obecnym Pracownikom Placówki. W tym zadaniu wspomagali ją Zofia Jakóbczak, Sylwia Laskowska-Rola (taniec Krakowiaków), Katarzyna Wiśniewska (chór), Urszula Bełczącka-Nadzieja (scenografia).

Ponadto uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z wystawami okolicznościowymi, zorganizowanymi we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej prezentującymi zdjęcia, kroniki oraz stroje a także elementy wyposażenia SP nr 14 sprzed lat. Wystawę okolicznościową można było obejrzeć dzięki pracy zespołu pod kierunkiem Bożeny Okuszko, w skład którego wchodzili: Zofia Jakóbczak, Ewa Iwan, Ewa Tomaszewska, Katarzyna Plewko. Zaproszeni Goście otrzymali Foldery Okolicznościowe wydane na tę okazję przez Szkołę. Zredagował je zespół nauczycieli pod redakcją Barbary Rusinek w składzie:(Jacek Daniel, Elżbieta Dubiel, Zofia Jakóbczak, Elżbieta Mazur, Katarzyna Mazur, Aneta Scherer, Danuta Soboń, Dariusz Szczepiński, Ewa Tomaszewska, Małgorzata Witkowska.)

Najstarsze zapisy dotyczące SP nr 14, zamieszczone w Kronice, dotyczą roku 1915. Wtedy to staraniem pani Liliany Łabęckiej powstała na Czechowie szkoła prywatna, dwuizbowa, mieszcząca się w czworakach. Od 1 września 1916 r. szkoła przeszła na etat rządowy – stała się publiczną, ludową placówką, liczącą dwie klasy na Czechowie – Sławinku. Zarządzała nią pani Maria Wojciechowska. W roku szkolnym 1916-17 uczęszczało do niej 11 chłopców i 17 dziewcząt.

Dopiero w roku 1958 uzyskano plac pod budowę szkoły podstawowej na alei Warszawskiej, a od 1 września 1960 r. rozpoczęto nauczanie w nowym budynku.

W 1965 roku szkoła otrzymała sztandar i imię Tadeusza Kościuszki. Uroczystości z tym związane upamiętnia Kronika Szkoły, podkreślając, że skupiły one społeczność Sławinka i Lublina.

1 września 2014 roku siedziba Szkoły została przeniesiona do nowoczesnego budynku przy ulicy Sławinkowskiej 50 w Lublinie, wybudowanego staraniem dr. Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin, Radnych Rady Miasta, pani Jadwigi Mach, ks. Eugeniusza Zarębińskiego – proboszcza parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz dyrekcji Szkoły. Z tym też dniem rozpoczął działalność Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, który kontynuuje chlubne tradycje szkoły publicznej, założonej 100 lat temu. Gmach Zespołu Szkół nr 12 to obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 11108,37 m2. Budynek składa się z pięciu segmentów (A,B,C,D,E), tworząc nowoczesny kompleks dydaktyczno-rekreacyjny na miarę XXI wieku. W budynku znajduje się pięć oddziałów przedszkolnych, obserwatorium astronomiczne, pięć świetlic, hala sportowa o łącznej powierzchni 2060,65 m2 z miejscami dla 225 – osobowej widowni, siłownia, ścianka wspinaczkowa, piękne przestronne korytarze i boiska. Do dyspozycji społeczności szkolnej jest również biblioteka z czytelnią, sale multimedialne a także szatnie z szafkami dla każdego ucznia. Na parterze znajduje się pomieszczenie klubu osiedlowego oraz siedziba Rady Dzielnicy Sławin. Odbywają się w nim różne wydarzenia związane z życiem osiedla. Budynek przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Przez 100 lat istnienia Szkołę Podstawową nr 14 im. T. Kościuszki ukończyło ponad 6 tysięcy absolwentów, pracowało w niej ponad 500 nauczycieli i 16 dyrektorów. Obecnie do ZS nr 12 uczęszcza już ponad 1100 uczniów.

Skip to content