Zespół Szkół Nr 12
strona

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w poniedziałek, 12 lutego przez stronę

www.rekrutacja.p.lublin.eu.

 

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Ponadto, aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 12 lutego br. do dnia 2 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikam należy składać w sekretariacie głównym szkoły”

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Skip to content