Zespół Szkół Nr 12
konkursy SP14

Konkurs Wojewódzki „Przyroda-Nauka-Przyszłość” na projekt badawczy o tematyce “Woda-właściwości i rola w przyrodzie”

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie na projekt badawczy o tematyce “Woda-właściwości i rola w przyrodzie”. Celem konkursu jest rozwijanie przyrodniczych zainteresowań uczniów, kształtowanie myślenia naukowego oraz rozwijanie umiejętności badawczych.
Głównym przedmiotem badań projektów zgłoszonych do konkursu powinna być  woda, jej właściwości fizykochemiczne, wpływ na środowisko i rola w przyrodzie. Badania powinny być zrealizowane z perspektywy poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych, czyli nauk chemicznych, biologicznych, fizycznych, geograficznych lub połączenia tych nauk. Ważne jest, by przygotowywane przez uczniów projekty badawcze zawierały wszystkie etapy metody naukowej, czyli zaczynały się od sformułowania problemu badawczego, a kończyły na wyciągnięciu wniosków.
Uczestnicy konkursu mogą pracować samodzielnie lub w grupach składających się maksymalnie z 3 uczniów. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 projekty badawcze.
Projekty uczniów z danej szkoły przesyła nauczyciel-koordynator. Projekty należy przesyłać najpóźniej do 22 kwietnia 2024 r.
Projekty w I etapie konkursu zostaną ocenione do dnia 13 maja 2024 przez Komisję Konkursową, która wyłoni finalistów. W II etapie konkursu odbywającym się w dniu 24 maja 2024 r finaliści zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową, zaproszonymi gośćmi i uczniami oraz odpowiedzą na pytania Komisji związane z prezentowanym projektem. Komisja konkursowa wytypuje 3 zwycięskie projekty badawcze. W tym samym dniu nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zamieszczonym Regulaminie Konkursu.

 

Życzymy wszystkim uczestnikom ciekawych projektów i powodzenia w konkursie!
Wicedyrektor ZS nr 12 Sylwia Anulewicz i Nauczyciele Zespołu Przyrodniczego

Załączniki:

Regulamin Konkursu „Przyroda-Nauka-Przyszłość” (2)

Zgoda

Skip to content