Zespół Szkół Nr 12
Bez kategorii

III EDYCJA KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „PARTYZANCKA DOLA”

W dniu 13 listopada odbyła się III edycja Konkursu Pieśni Patriotycznej „Partyzancka Dola”. Organizowany corocznie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości konkurs jest ważnym wydarzeniem, który angażuje uczniów klas 1-3 do wspólnego świętowania i propagowania wartości patriotycznych. Nasze spotkanie rozpoczęło się od krótkiej lekcji historii. Pan Jacek Ogorzałek,  nauczyciel uczący w naszej szkole w sposób przystępny i ciekawy opowiedział dzieciom o zaangażowaniu i poświęceniu  polskich żołnierzy w walce o wolną i niepodległą Polskę. Dzieci dowiedziały się również kto to jest patriota. Następnie uczniowie zaprezentowali twórczość patriotyczną utożsamiając się z bohaterami pieśni, tworzonych często w przełomowych i trudnych chwilach. Piękne, patriotyczne melodie wprowadziły nas w nostalgiczny nastrój, poczuliśmy atmosferę tamtych czasów. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do krzewienia tradycji polskiej pieśni patriotycznej i będzie nadal inspiracją do wspólnego śpiewania w szkole i w naszych domach.

Dziękujemy Rodzicom i Wychowawcom za motywację  oraz pomoc w przygotowaniu dzieci do występów. Dziękujemy Panu Jackowi  Ogorzałkowi za wspaniałą lekcję historii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

                 

Koordynatorzy :
Wicedyrektor Aneta Dams

Agnieszka Nikołajuk

Jagoda Zielonka
Anna Lis
Aneta Łukasiewicz
Anna Nowakowska-Kudrel

Skip to content