Zespół Szkół Nr 12
strona

Szanowni Państwo,

               Serdecznie zapraszamy uczniów, do udziału w półkoloniach zimowych organizowanych przez Zespół Szkół nr 12 we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, w terminie 29.01-09.02.2024r., w godzinach: 7.00-15.00.

Odpłatność za półkolonie wynosi 800 zł.

W programie półkolonii planowane są m.in: wyjścia na baseny, na lodowisko, do Strefy Wysokich Lotów, do kina, kulig z pieczeniem kiełbasek (w zależności od pogody), warsztaty z programowania Minecraft, Lego, kulinarne, rękodzielnicze, z pierwszej pomocy, profilaktyczne “Spójrz Inaczej” i wiele innych zajęć o charakterze edukacyjnym i sportowym..

                              Zapisu dziecka na półkolonie dokonujemy poprzez:

Wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (POBIERZ) wraz z 5 załącznikami, które stanowią integralną część karty kwalifikacyjnej.

Załącznik nr 1:  Warunki uczestnictwa półkolonii <POBIERZ>

Załącznik nr 2: Regulamin półkolonii <POBIERZ>

Załącznik nr 3: Zgoda RODO <POBIERZ>

Załącznik nr 4: Zgoda na samodzielny powrót dziecka z półkolonii (w zależności od woli rodzica) <POBIERZ>

Załącznik nr 5: Potwierdzenie wpłaty za półkolonie w wysokości 800 zł (wpłaty dokonujemy na numer konta: 42 1240 1503 1111 0010 0149 8654 z dopiskiem ,,półkolonie zimowe – nazwisko i imię dziecka”.

Wzory powyższych dokumentów są do pobrania powyżej, ewentualnie komplet  w wersji papierowej dostępny jest u portiera.

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć u portiera, wrzucając do niebieskiego pudełka, w terminie
do 24.01.2024 r.
W dokumentach wskazany jest podpis obydwojga rodziców/opiekunów prawnych.

Uwaga!! Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Agnieszka Karpińska

Kierownik półkolonii zimowych

Numer kontaktowy: 604967792

 

Skip to content