PRZEDSZKOLE REKRUTACJA

Informacja dla rodziców dzieci  biorących udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Informujemy, iż termin dostarczania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w formie papierowej zostaje przedłużony. Dotyczy to rodziców, którzy nie podpisali wniosku dwoma podpisami elektronicznymi.

Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, którego dziecko zostało przyjęte, osobiście lub droga pocztową (poczta, kurier-decyduje data nadania) w terminie do dnia 12 czerwca br.

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych,469,1082,1.html

 

Szanowni Rodzice!
W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego do przedszkola w formie elektronicznej, proszę o kontakt  telefoniczny  (509-347-095)
 lub za pośrednictwem  e-maila: beata.owczarek@zs12.lublin.eu
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-i-szkol-podstawowych,124,464,1.html

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola umieszczone zostały na stronie Urzędu Miasta Lublin:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20202021,460,1082,1.html

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej, proszę o kontakt za pośrednictwem e-maila: beata.owczarek@zs12.lublin.eu

Rekrutacja do miejskich przedszkoli startuje 1 kwietnia

 

 

Nowe kryteria rekrutacji do przedszkoli

dodatkowe punkty za PIT

Skip to content