Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Grupa I Biedronki:

Anna Lendzion

Wioleta Kowalczuk

Anna Tuczyńska

 

Grupa II Żuczki:

Beata Rybak

Anita Domańska

Klaudia Łyda

 

Grupa III Motylki:

Agnieszka Gronkowska

Jolanta Głuszczyńska

 

Grupa IV Pszczółki:

Paulina Sołtys

Ewelina Bal-Kargol

Jolanta Głuszczyńska

 

Grupa V Mróweczki:

Agnieszka Sadowska – Pytka

Klaudia Łyda

 

Grupa VI Świerszcze:

Agata Wójcik

Anna Tuczyńska

 

Grupa VII Stokrotki:

Małgorzata Chojnacka

Iwona Dudek

Sylwia Smyk

 

Grupa VIII Koniczynki:

Anna Rosińska

Agnieszka Kubacka

 

Grupa IX Dzwoneczki:

Ewelina Szpakowska

Agnieszka Kubacka

 

Grupa X Szafirki:

Anna Małecka

Dorota Kuśmierz

 

Grupa XI Słoneczka:

Beata Kołodziejczyk

Dorota Kuśmierz

 

Grupa XII Gwiazdeczki:

Beata Owczarek

Sylwia Smyk

Ewa Kowalik