Nauczyciele gimnazjum

 

Język polski
             mgr Sylwia Smal
e-mail: sylwia.smal@zs12lublin.eu

mgr Małgorzata Witkowska
e-mail: malgorzata.witkowska@zs12lublin.eu

mgr Anna Zielińska
e-mail: anna.zielinska@zs12lublin.eu

Język angielski
            mgr Barbara Rusinek
e-mail: barbara.rusinek@zs12lublin.eu

mgr Ewelina Urbaś
e-mail: ewelina.urbas@zs12lublin.eu

Język niemiecki
            mgr Anna Kosz-Bober
e-mail: anna.koszbober@zs12lublin.eu

Język hiszpański
            mgr Katarzyna Kraciuk
e-mail: katarzyna.kraciuk@zs12lublin.eu

Język ukraiński
            mgr Dorota Szostak
e-mail: dorota.szostak@zs12lublin.eu

Historia 
            mgr Elżbieta Dubiel
e-mail: elzbieta.dubiel@zs12lublin.eu

mgr Dariusz Szczepiński
e-mail: dariusz.szczepinski@zs12lublin.eu

Wiedza o społeczeństwie 
            mgr Elżbieta Dubiel
e-mail: elzbieta.dubiel@zs12lublin.eu

Matematyka
            mgr Danuta Soboń
e-mail: danuta.sobon@zs12lublin.eu

mgr Ewa Iwan
e-mail: ewa.iwan@zs12lublin.eu

mgr Iwona Drobek
e-mail: iwona.drobek@zs12lublin.eu

Fizyka
            mgr Marzena Sagan
e-mail: marzena.sagan@zs12lublin.eu

Chemia
            mgr Elżbieta Goławska
e-mail: elzbieta.golawska@zs12lublin.eu

Biologia
mgr Małgorzata Ostaszewicz
e-mail: malgorzata.ostaszewicz@zs12lublin.eu

Geografia
            mgr Kamil Szpyt
e-mail: kamil.szpyt@zs12lublin.eu

Wychowanie do życia w rodzinie
            mgr Aneta Scherer
e-mail: aneta.scherer@zs12lublin.eu

Informatyka
           Jacek Kasperski
e-mail: jacek.kasperski@zs12lublin.eu

Zajęcia techniczne
           Jacek Kasperski
e-mail: jacek.kasperski@zs12lublin.eu

Zajęcia rozwijające zainteresowania astronomią
            Tomasz Popajewski
e-mail: tomasz.popajewski@zs12lublin.eu

Edukacja dla bezpieczeństwa
            mgr Agnieszka Drzewiecka
e-mail: agnieszka.drzewiecka@zs12lublin.eu

Zajęcia artystyczne
            mgr Katarzyna Wiśniewska
e-mail: katarzyna.wisniewska@zs12lublin.eu

Plastyka
            mgr Urszula Bełczącka – Nadzieja
e-mail: urszula.belczackanadzieja@zs12lublin.eu

 

Wychowanie fizyczne
            mgr Dorota Góra
e-mail: dorota.gora@zs12lublin.eu

mgr Konrad Radecki
e-mail: konrad.radecki@zs12lublin.eu

mgr Katarzyna Plewko
e-mail: katarzyna.plewko@zs12lublin.eu

mgr Kamil Stefaniak
e-mail: kamil.stefaniak@zs12lublin.eu

Religia
            mgr Emil Mazur
e-mail: emil.mazur@zs12lublin.eu

mgr Stefan Batruch (religia greckokatolicka)
e-mail: stefan.batruch@zs12lublin.eu