Dla nauczycieli

PROGRAMY MULTIMEDIALNE

JĘZYK POLSKI

1).Język polski. Edu – ROM. Stefa P 4
Multimedialny program do nauki języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I : 1. Kino. 2. Komputer. 3. Pismo. 4. Mowa.
Płyta II : 5. Literatura i obraz. 6. Radio. 7. Teatr. 8. Prasa. [47E]

2). Język polski. Edu – ROM. Stefa P 5
Multimedialny program do nauki języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I : 1. Mowa. 2. Znak, pismo, książka. 3. Literatura. 4. Teatr.
Płyta II: 5. Prasa. 6. Fotografia. 7. Kino. 8. Radio. 9. Telewizja. 10. Komputer.

JĘZYK ANGIELSKI

1). Język angielski w praktyce. Ćwiczenia i testy. Cz.1
Ćwiczenia i testy do nauki j. angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Płyta VCD [17E ; 18E]

MATEMATYKA

1). Matematyka. Edu – ROM. Stefa P 4
Multimedialny program do nauki matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I : 1. Liczby naturalne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgi liczb naturalnych, system dziesiątkowy, system rzymski ). 2. Działania pisemne (m.in. zastosowanie algorytmów działań pisemnych liczba pierwsza i złożona).
Płyta II: 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne. 4. Figury płaskie. 5. Prostopadłościany.

2). Matematyka. Edu – ROM. Stefa P 5
Multimedialny program do nauki matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I: 1. Liczby naturalne. 2. Ułamki zwykłe. 3. Ułamki dziesiętne. 4. Liczby całkowite.
Płyta II: 5. Wielokąty i ich własności . 6. Pola wielokątów. 7. Graniastosłupy.

3). Liczę z Reksiem. 1 płyta CD-Rom [58E]

4). Alik, wesoła matematyka od 6 do 9 lat. 1 płyta CD-Rom [51E]

5). Matematyka na wesoło. Info-mat. 1 płyta CD-ROM [54E]

6). Matematyka – działania. Dodawanie i odejmowanie ; mnożenie i dzielenie ; kolejność wykonywania działań. Program edukacyjny dla dzieci w wieku 6-12 lat. Ćwiczenia, zadania tekstowe, matematyczne łamigłówki, sprawdziany umiejętności liczenia, wiele przystępnie przekazanych podręcznikowych definicji.

7). Zbiór zadań z geometrii dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Wirtualne korepetycje. 1 płyta CD-ROM.

INFORMATYKA

1). Mały programista. MultiPlus to interaktywny program multimedialny składający się z trzech części : 1. program Eli. 2. program Eli 3D. 3. program Eli 2.0 Bis. [8 płyt]

HISTORIA

1). Historia i społeczeństwo. Edu – ROM. Stefa P 4
Multimedialny program do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej. Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I: 1. Ja i moja rodzina. 2. Ja i szkoła. 3. Najbliższa okolica.
Płyta II: 4. Rzym. 5. Moja ojczyzna. 6. Polska i świat dawniej i dziś.

2). Historia i społeczeństwo. Edu – ROM. Stefa P 5
Multimedialny program do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 5 szkoły podstawowej. Trzy płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I: 1. Społeczeństwo europejskie na początku nowej ery. 2. Złoty wiek XVI. 3. Krwawy wiek XVII.
Płyta II: 4. Trudny wiek XVIII. 5. Świat XVII i XVIII wieku. 6. Czasy Napoleona.
Płyta III: 7. Rewolucyjny wiek XIX. 8. Powstania na ziemiach polskich. 9. Kultura i społeczeństwo w wieku XIX. 10. Początek XX wieku.

PRZYRODA

1). Przyroda. Edu – ROM. Stefa P 4
Multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Dwie płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I: 1. Krajobraz najbliższej okolicy. 2. Powietrze
Płyta II: 3. Woda na Ziemi. 4. Skały, minerały, gleby. [44E]

2). Przyroda. Edu – ROM. Stefa P 4
Multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jedna płyta DVD w tym komplecie:
Płyta III: 5. Fauna i flora. 6. Człowiek i środowisko. [45E]

3). Przyroda. Edu – ROM. Stefa P 5
Multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej. Trzy płyty DVD w tym komplecie:
Płyta I: 1. Krajobrazy Polski. 2. Atmosfera i klimat.
Płyta II: 3. Wody. 4. Skały gleby.
Płyta III: 5. Rośliny i zwierzęta. 6. Człowiek i środowisko. [49E]

4). Na rowerze w komputerze. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Multimedialny program do nauki przepisów ruchu drogowego. [10 płyt]