ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz Dyrekcja Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin serdecznie zaprasza do udziału w II Międzyszkolnej Konferencji Profilaktycznej pod hasłem „Bezpieczny wypoczynek 2023. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży jako skuteczny element profilaktyki uzależnień także w okresie wakacyjnym” skierowanej do nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz rodziców i członków rodzin dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2023 r. według podanego poniżej harmonogramu w Sali Konferencyjnej Przedszkola nr 86 (II piętro) mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, przy ul. Sławinkowskiej 50 (wejście od przedszkola). Rozpoczęcie Konferencji o godz. 12.00.

Celem głównym Konferencji będzie profilaktyka uzależnień, zwłaszcza alkoholowych i narkomanii, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych i promocyjnych oraz prezentowanie zdrowego stylu życia. W trakcie Konferencji będzie prowadzone upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat szkodliwych skutków nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz innych uzależnień behawioralnych. Prelegenci podzielą się praktyczną wiedzą, jak planować wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży, by uczniowie nie sięgali po substancje psychoaktywne.

Uczestnicy będą mieli zapewniony serwis kawowy oraz otrzymają materiały reklamowe i certyfikaty uczestnictwa. Całość wydarzenia będzie zarejestrowana w formie audiowizualnej, na co uczestnicy poprzez zgłoszenie wyrażają domyślną zgodę.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać za pośrednictwem wiadomości sms na numer telefonu 609166565 o treści: imię i nazwisko, miejsce pracy (dotyczy wyłącznie pracowników pedagogicznych) oraz określenie statusu uczestnika według podanego kodu (R-rodzic/opiekun/członek rodziny, N-nauczyciel, P-pedagog, PS-psycholog).

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Dyrektor ZS nr 12 w Lublinie Lucjan Miciuk

Wicedyrektor Aneta Dams

Dyrekcja Wydziału Zdrowia Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin

Koordynator Konferencji Marzanna Lebedziuk

Angelika Kawecka

Agnieszka Rzedzicka

Anna Tuczyńska

 

PROGRAM II MIĘDZYSZKOLNEJ KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ

w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie (24 maja 2023 r.)

 

12.00-12.30 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy Studia Danceflow

12.30-12.45 Powitanie zaproszonych gości przez Dyrekcję Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin

12.45-13.00 Pokaz materiału filmowego z realizacji I Międzyszkolnej Konferencji Profilaktycznej, która odbyła się 16 listopada 2022 r. w ZS nr 12 w Lublinie

13.00-13.30 Prelekcja  1.

Pan Aleksander Sławiński, lekarz, absolwent Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie prezentujący temat „Czy wakacyjne szaleństwa mogą być wstępem do uzależnienia?”

13.30-14.00 Prelekcja 2.

Pani Jolanta Smolak Specjalista terapii, pracownik MONAR, prezentująca temat: „Bezpieczne wakacje. Jak uniknąć zagrożeń związanych z uzależnieniami?”

14.00-14.30 Prelekcja 3.

Pani Aleksandra Borzęcka z Fundacji Strefa Dorastania, w nawiązaniu do dobrych praktyk pracy z młodzieżą z dzielnic: Stare Bronowice, Kośminek, Hajdów- Zadębie, Młodzi dla młodych, prezentująca temat: „Podwórko, jako miejsce rozwijania swoich kompetencji społecznych i zainteresowań”.

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-15.30 Prelekcja 4.

Pani Monika Łukomska-Dietrich coach, trener, edukator i terapeuta, współpracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prezentująca temat: „Jak ocalić skrzydła naszych dzieci? Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

15.30-16.00 Panel dyskusyjny

 

Skip to content