Zespół Szkół Nr 12
strona

Samorząd Uczniowski na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 27 października 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie Kędra Wiktoria, Kozak Wiktoria oraz Widz Alicja, wzięły udział w konferencji inaugurującej ogólnopolski projekt „Młoda polska szkoła parlamentaryzmu”, która odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Konferencję otworzył Wojewoda Lubelski, prof. Przemysław Czarnek, następnie dr Jarosław Szarek, prezes IPN, wygłosił prelekcję zatytułowaną „Kształtowanie postaw obywatelskich w poczuciu wspólnotowej odpowiedzialności za państwo.” Kolejnym punktem była przemowa prof. Andrzeja Zybertowicza zatytułowana „Tożsamość narodowa czy facebookowa?”. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, wygłosiła referat „Rola państwowych instytucji edukacyjnych a obowiązek w kształtowaniu osobowości. „Młodzież a życie polityczne w Polsce” był tematem rozważań prof. Mieczysława Ryby, po którym swoją przemowę dotyczącą „Historii, teraźniejszości i przyszłości” wygłosił prof. Tomasz Panfil.

Wszystkie prelekcje były niezwykle ciekawe. Nasi uczniowie wyszli z konferencji przekonani, że nawet na poziomie samorządu uczniowskiego możemy kształtować w nas postawę patriotyczną oraz uczyć się samorządności od najmłodszych lat szkolnych.

Jakub Rzeźnik

Skip to content