Zespół Szkół Nr 12
strona

Program „Aktywna tablica”

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła – Zespół Szkół nr 12 w Lublinie spełnia wszystkie określone warunki i otrzyma dofinansowanie w ramach Programu. W ramach dofinansowania zostaną zakupione wybrane pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopami, które będą służyć do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co z kolei pozwoli im skorzystać z możliwości zastosowania TIK w edukacji. Wykorzystanie w szkole i na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i jednocześnie pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnymi dysfunkcjami i trudnościami w nauce.

 

Koordynator Programu

                                                                                       mgr Anna Czubak

Skip to content