O mnie

Katarzyna Pochylczuk – Łobejko

psycholog szkolny

 

Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem. Doświadczenie zawodowe nabywałam w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie oraz w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

W ramach projektu „Akademia Dyrektorów” współpracowałam z Trenerem skutecznej komunikacji i asertywności, organizowałam ogólnopolskie szkolenia dla organów prowadzących, dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i żłobków oparte na modelu Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Brałam udział w kilkunastu konferencjach organizowanych dla publicznych i prywatnych placówek oświatowych, podczas których propagowałam platformy komunikacyjne dla szkół i przedszkoli, w celu poprawienia komunikacji na linii rodzice – szkoła oraz bieżącego informowania o postępach dydaktycznych i wychowawczych dzieci.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc w licznych szkoleniach, treningach i kursach.

Skip to content