Zespół Szkół Nr 12

Inicjatywa trzecia

Polska Złota Jesień – konkurs plastyczny “Jesienny spacer”

W ramach projektu ,,Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, w terminie 12.10 – 23.10.2021r. odbył się  konkurs plastyczny „Jesienny spacer”. Do udziału w nim zaproszono uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej, zdjęcia lub opowiadania ukazującego piękno polskiej jesieni. Technika oraz format prac był dowolny z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów.

Głównymi celami konkursu było rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci
w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci, a także uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody.

Do konkursu zgłoszono 32 prace plastyczne oraz jedno opowiadanie. Wybrani reprezentanci poszczególnych świetlic (dzieci nie biorące udziału w konkursie) stanowili jury konkursu. W drodze głosowania spośród wszystkich prac jury wyłoniło troje zwycięzców oraz pięć wyróżnień.

Laureatami konkursu zostali :

I miejsce: Maryla K. kl. 1c
II miejsce: Anna J. kl. 1b

III miejsce: Hanna  A. kl. 2C

Wyróżnienia otrzymali:

Blanka M. kl. 1c

Paulina K. kl. 1c

Julian K.kl.1c

Elżbieta K. kl. 2c

Wojciech P. kl.

 

Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone w najbliższym czasie.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie nagród i upominków dla uczestników konkursu.

Wychowawcy świetlicy:
Joanna Kutnik
Adrianna Wiechnik

Skip to content