Zespół Szkół Nr 12

Inicjatywa siódma

Bezpieczeństwo korzystania z internetu

W ramach projektu “Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi w terminie 1.12 – 7.12 zostały zorganizowane dwa spotkania Pana Jacka Kasperskiego na co dzień pracującego jako nauczyciel informatyki w klasach 6-8 w naszej szkole z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy szkolnej. W spotkaniach wzięło udział 30 uczniów z klasy 1a i 2a.

Pan Jacek przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa korzystania z internetu, opowiedział również o zasadach prywatności i zagrożeniach. Szczególną uwagę zwrócił, aby nie podawać obcym swoich danych np. adresu oraz nie korzystać z zachęty do spotkania z osobami poznanymi w sieci. Pan informatyk udzielił cennych wskazówek jak zabezpieczać swoje urządzeni, z których korzystamy, pouczył o negatywnych skutkach nadmiernego korzystania z internetu oraz uwrażliwił, aby poinformować rodziców, gdy staniemy się ofiarami lub świadkami cyberprzemocy.

Wszyscy uczniowie wykazali się bogatą wiedzą na temat portali społecznościowych i gier. Dzieci w ramach pracy plastycznej z przyjemnością ułożyły puzzle na temat zagrożeń w sieci przygotowane przez Pana informatyka, następnie przykleiły na karton. Uczniowie samodzielnie utworzyli krzyżówkę, zaczynając od hasła, poprzez dobór wyrazów na temat informatyki, po tworzenie własnych pytań.

To była bardzo cenna lekcja, a przy tym było wiele zabawy!

Wychowawcy świetlicy:
Anna Nowakowska-Kudrel
Kamil Wagner

Skip to content