Egzaminy próbne ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie klas 8,

informuję, że egzaminy próbne ósmoklasisty, odbędą się w naszej Szkole w dniach 17-19 marca 2021 r., według poniższego harmonogramu:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
  czas pracy z arkuszem dla uczniów bez dostosowań: 120 minut,
  maksymalna ilość punktów do zdobycia 45.
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
  czas pracy z arkuszem dla uczniów bez dostosowań : 100 minut,
  maksymalna ilość punktów do zdobycia 25
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski,
  czas pracy z arkuszem dla uczniów bez dostosowań: 90 minut,
  maksymalna ilość punktów do zdobycia 55.

Celem egzaminu próbnego jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności, które opanowaliście już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. Ponadto w trakcie egzaminu próbnego będziecie mogli pracować z arkuszami egzaminacyjnymi, przygotowanymi przez tę samą Komisję, która opracowuje dla Was egzamin główny (doskonaląc między innymi umiejętność zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Arkusze na egzamin próbny z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego będą przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podczas egzaminu próbnego z języka angielskiego, w arkuszu egzaminacyjnym pojawią się również zadania na rozumienie ze słuchu, które będziecie rozwiązywać wykorzystując nagrania w formacie mp3, przygotowane przez komisję egzaminacyjną. Przypominam, że w bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki. Wymagania i zmiany obowiązujące na egzaminie, z którymi zostaliście zapoznani przez nauczycieli zamieszczam poniżej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf

Egzaminy próbne zostaną zorganizowane przy zachowaniu zasad, dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, zawartych w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego . Zgodnie z nimi na egzamin próbny może przyjść jedynie osoba zdrowa (uczeń, pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, osoba, która nie jest objęta izolacją i kwarantannną domową i nie przebywa w domu z osobą poddaną izolacji. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zakrytymi ustami i nosem z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przez uczniów na sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej lub gdy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ucznia pytanie. Uczeń na egzamin przynosi własne przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem oraz linijkę) oraz może zabrać ze sobą butelkę wody.

Przydział sal egzaminacyjnych oraz porządek wejścia do szkoły w dniach 17,18,19 marca zostanie przekazany przez  Wychowawców klas na kilka dni przed egzaminem próbnym.

Z poważaniem

Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor

Skip to content