KONKURS LAPBOOK Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w języku angielskim w formie lapbooka. Uczniowie zbierają różne ilustracje, wycinki i w ciekawy sposób prezentują wybrane słownictwo z rozdziałów z obowiązujących podręczników do języka angielskiego. Istotne jest graficzne przedstawienie słownictwa, estetyka pracy a także pomysł na jej wykonanie.  Praca konkursowa wykonywana  jest indywidualnie.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII

Prace uczniów zbierane będą  do 5 stycznia 2022 roku (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą).

Członkowie jury będą przyznawali punkty w następujących kategoriach:

1.poprawność językowa i merytoryczna (wyłącznie angliści)

2.dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe)

3.estetyka wykonania pracy

4.sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, zaskakujący, ciekawy, logiczny, ułatwiający ich zapamiętanie).

Cele konkursu:

1.Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;

2.Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy językowej;

3.Rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej;

4.Rozwijanie umiejętności plastycznych;

5.Rozpowszechnianie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego segregowania i zapamiętywania informacji.

 

Informacje dodatkowe – czym jest lapbook?

Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne strony, odsłaniając mobilne, interaktywne elementy-książeczki, obrazki, kieszenie, koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą również inne umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie faktów.

Poniżej znajduje się  kilka linków do prezentacji czym jest lapbook:

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/

http://www.urwiskowo.com.pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.html/___possible__unsafe__site__8d758c3f

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy: 

Nauczyciele języka angielskiego

Skip to content