W dniach 22-23 listopada w świetlicy nr 63 odbyły się zajęcia kształtujące  umiejętność pracy w grupie wśród “świetlików”. Przeprowadzono różne rodzaje ćwiczeń, które miały na celu pomoc w nawiązywaniu relacji rówieśniczej poprzez budowanie więzi w radosnej i luźnej atmosferze. Ich rolą było budowanie zaufania, przełamywanie barier w kontakcie z innymi dziećmi. Realizowane zabawy miały różnorodne formy: zabawy muzyczno – rytmiczne,  zręcznościowe, konkurencje sportowe. Uwieńczeniem wszystkich form zajęć były zagadki i gry ze słowem poetyckim inspirowane poezją  Danuty Wawiłow i Jana Brzechwy. Radosne doświadczenia konkurencji i gier połączono z obchodami Dnia Życzliwości poprzez wspólne opracowanie plakatu  – „Bukietu życzliwości” oraz pogadankę o postawach związanych z przychylnymi i przyjaznymi zachowaniami  w codziennym życiu.

“Dobra zabawa” jest źródłem rozwoju dzieci i integralną częścią ich życia. Dzięki niej  mają szansę poznawać swoje otoczenie oraz samych siebie, a także uczą się współpracy z grupą.

Koordynator zajęć – Izabela Wróbel

Skip to content