I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

W ramach projektu Zaproś Rodzica na swoją lekcję uczniowie klasy 3f w  gościli mamę Marcela, panią Ewę Szwajgier, która pracuje jako pielęgniarka w lubelskim szpitalu.

Pani Ewa na początku zajęć przedstawiła dzieciom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się do kogo mogą zwrócić się o pomoc gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyli się przeprowadzać rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku. W trakcie praktycznych ćwiczeń dzieci miały okazję sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz ułożyć ją w pozycji bezpiecznej.         Bardzo przydatny okazał się fantom, na którym uczniowie uczyli się jak pomóc rannemu który nie oddycha.

Zajęcia były bardzo atrakcyjne, dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszaną tematyką. Szybko nauczyły się czynności niezbędnych do ratowania życia. Pozytywnym efektem podjętych przez panią Ewę działań było to, że dzieci oswoiły się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym oraz odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku.  Dziękujemy mamie Marcela za trud jaki włożyła  w przygotowanie lekcji, gdyż dzięki takim zajęciom uczymy uczniów odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Wych. Aneta Łukasiewicz

Skip to content